09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بهبود کسب و کار

نمودار زیر روند نمره شاخص راه اندازی یک کسب و کار را در طی ده سال اخیر در ایران نشان می دهد. هر چه عدد به ۱۰۰ نزدیک تر باشد راه اندازی یک کسب  و کار ساده تر و هر چه به صفر نزدیک تر باشد راه اندازی یک کسب  و کار در کشور مورد نظر سخت تر خواهد بود.

راه اندازی کسب و کار در ایران سخت تر شده است یا آسان تر؟

همان گونه که از نمودار بالا پیداست نمره راه اندازی یک کسب و کار در سال ۲۰۰۹ در ایران، ۷۹٫۳۹ بوده است. این نمره در سال ۲۰۱۰ با افتی شدید مواجه شده است و به ۵۶٫۷۸ رسیده است. یعنی در سال ۲۰۱۰ راه اندازی یک کسب و کار در ایران نسبت به سال ۲۰۰۹ بسیار سخت تر شده است. تا سال ۲۰۱۴ تقریباً راه اندازی کسب و کار در ایران همان وضعیت سال ۲۰۱۰ را داشته است اما در سال ۲۰۱۵ با اصلاحاتی که در زمینه راه اندازی کسب و کار در ایران صورت گرفته است، نمره ایران در این شاخص افزایشی چشمگیری داشته و به عدد ۸۹٫۳۷ رسیده است. هر چند که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ دوباره راه اندازی یک کسب و کار در ایران سخت تر شده است اما باز هم این وضعیت نسبت به سال ۲۰۱۴ و ما قبل آن بسیار بهتر بوده است.

در سال ۲۰۱۸ ایران توانسته است با کسب نمره ۸۵٫۱۶ در شاخص راه اندازی یک کسب و کار جایگاه نود و هفتم را از بین ۱۹۰ کشور حاضر در این رتبه بندی به خود اختصاص دهد. این جایگاه نشان می دهد که راه اندازی کسب و کار در ۹۶ کشور دنیا راحت تر و در ۹۳ کشور دنیا سخت تر از ایران است.  جایگاه نود و هفتم در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال ۲۰۱۷ پنج پله بهتر شده است.

البته در سال ۲۰۱۸ بین کشورهای حاضر در سند چشم انداز ۱۴۰۴، ایران در این شاخص در جایگاه مناسبی قرار ندارد و همان گونه که ملاحظه می شود در بین بیست و سه کشور جایگاه چهاردهم را بدین لحاظ به خود اختصاص داده است. در بین کشورهای حاضر در سند چشم انداز کشور گرجستان با رتبه ۴ جهانی بهترین و کشور عراق با رتبه ۱۵۴ جهانی بدترین جایگاه را به خود اختصاص داده اند.

راه اندازی کسب و کار در ایران سخت تر شده است یا آسان تر؟

وضعیت ایران در زیرشاخص های راه اندازی یک کسب و کار در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال ۲۰۱۷ را در شکل زیر مشاهده می کنید. همان گونه که ملاحظه می شود در هر دو سال هر متقاضی برای راه اندازی یک کسب و کار باید ۸٫۵ مرحله را طی می کرده است. زمان لازم برای طی این ۸٫۵ مرحله در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۵٫۵ روز بوده که این زمان در سال ۲۰۱۸ با کاهشی ۰٫۵ روزی به ۱۵ روز رسیده است. هزینه راه اندازی یک کسب و کار در سال ۲۰۱۷ حدود ۱٫۱ درصد از درآمد سرانه بوده است که این میزان در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته و به ۱٫۴ درصد از درآمد سرانه رسیده است. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران در طی هر دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷،  صفر درصد از درآمد سرانه بوده است.

راه اندازی کسب و کار در ایران سخت تر شده است یا آسان تر؟

شکل زیر نیز وضعیت ایران در زیرشاخص های راه اندازی یک کسب و کار در مقایسه با کشور اول دنیا در این زمینه یعنی نیوزیلند را در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد. اگر در سال ۲۰۱۸ در ایران برای راه اندازی یک کسب و کار نیاز بوده است که ۸٫۵ مرحله طی شود این کار در نیوزیلند در یک مرحله صورت می گرفته است. همچنین طی کردن این ۸٫۵ مرحله در ایران ۱۵ روز به طول می انجامیده است اما در نیوزیلند یک مرحله مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار تنها نصف روز زمان می برده است. هزینه مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران ۱٫۴ درصد از درآمد سرانه بوده که این زیرشاخص در نیوزیلند تنها ۰٫۳ درصد از درآمد سرانه بوده است. حداقل سرمایه مورد نیاز در هر دو کشور برای راه اندازی یک کسب و کار هم صفر درصد از درآمد سرانه بوده است.

راه اندازی کسب و کار در ایران سخت تر شده است یا آسان تر؟

نتیجه آن که راه اندازی یک کسب و کار در ایران طی ده سال اخیر راحت تر شده است اما همان گونه که ملاحظه شد همچنان با کشورهای اول دنیا و همچنین برخی کشورهای رقیب در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در این زمینه فاصله چشمگیری داریم که رفع این فاصله نیازمند یک عزم جدی در مسئولان می باشد.

منبع :» http://pmfco.blogfa.com/post/322

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *