09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » لیست سایت های آگهی رایگان » شرکت های فعال حوزه غذایی و پوشاک استان آذربایجان شرقی

شرکت های فعال حوزه غذایی و پوشاک استان آذربایجان شرقی

صفحه اصلی نسخه قابل چاپ
نتایج جستجو : ۵۱۲  مورد یافت شد
نام قانونی: آذر حلاوت تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کفش آروین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آبزی پروری نیلی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: آبهای معدنی کاریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: آترین پروتئین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
نام قانونی: آذر اندیش شادی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آذر بنفشه لر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذر چیچک فر ( سوبال )
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذر سقز تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذر سهند تیهو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذر شهد تبریز
نام تجاری: آذر شهد تبریز (بنیه)
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۱۸۱
دورنگار: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۱۸۱
نام قانونی: آذر شیر اوجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: آذر فرش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آذر گلبو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آذر لواشک (ملس)
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذر محصول
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذر مرجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آذر مرغ
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آذر ملکه بناب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: آذر میان
نام تجاری: بهدانه سهند تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۱-۶۳۰۹۲۴۵
دورنگار: ۰۴۱۱-۶۳۰۹۲۴۷
نام قانونی: آذر یشیل یورت
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذران پیه روغن مایه ماهک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذران شهد گلبرگ
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آذرفرشی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آذرگلسار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آرد اطهر
نام تجاری: آرد اطهر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: بناب
تلفن: ۰۴۱۲-۷۲۳۸۱۹۰
دورنگار: ۰۴۱۲-۷۲۲۸۱۹۰
نام قانونی: آرد برکت گندم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آرد بهاران
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: آرد تبریز کار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آرد ذرت تبریز
نام تجاری: آرد امانی وند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: میانه ۱
تلفن: ۰۴۲۳ ۲۲۲۲۱۷۰
دورنگار: ۰۴۲۳ ۲۲۴۱۰۶۰
نام قانونی: آرداطهرمراغه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: مراغه
نام قانونی: آرشام صنعت ایرانیان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آرمان گلدشت
نام تجاری: بقاء
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
تلفن: ۴۲۰۲۱۵۶-۰۴۱۱
دورنگار: ۴۲۰۴۷۵۶-۰۴۱۱
نام قانونی: آری سو سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: آریا تجارت سبزینه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مراغه
نام قانونی: آریا لبن سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
نام قانونی: آریانا آلما آسیا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: آرین تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آسیا شور
نام تجاری: آسیا شور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۲۴۳۲۸۵۳۹
دورنگار: ۰۴۱۲۴۳۲۸۵۳۹
نام قانونی: آغبال
نام تجاری: گل آتشی آذر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۱۶۳۷۲۸۸۰
دورنگار: ۰۴۱۱۶۳۷۷۲۰۹
نام قانونی: آفتاب نوتاش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: آهنگری فولاد قائمی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آی سودا میشو ماکارون
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: شبستر
نام قانونی: آیدین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: ابراهیم خلیلی شادمان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: ابوالفضل سعادتی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: ابوالقاسم پور خلیل
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: اتلیه گلچهره
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: احد اسلام زاده
نام تجاری: میوه برادران
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۰۹۸۹۱۳۸۵۴۸۳۰۸
دورنگار: ۰۰۹۸۹۱۴۹۰۶۰۶۵۸
نام قانونی: اروم اهر برودت غرب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: اهر
نام قانونی: استخرآذرسام
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: اسکلت فلزی طاعتی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
نام قانونی: اسنک اسکار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: امیدبرگر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: اوجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: اوجان سنبل
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: ایران شکلات
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: ایران مایه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: ایستگاه قهوه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: ایشملی آذر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: ایلیا سهند مراغه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مراغه
نام قانونی: بارسین شهد شیرین زاد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: باقلوای استانبولی آی تک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: باقلوای استانبولی بال لی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: بال تک آذر
نام تجاری: باخیش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: بتن سبک نوبهار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تخصصی سرامیک مرند
نام قانونی: برکه
نام تجاری: اسنوند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مراغه
تلفن: ۰۴۲۱-۷۵۴۳۵۱۵
دورنگار: ۰۴۲۱-۷۵۴۳۵۱۸
نام قانونی: برگ طلایی پرمیس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: بستنی آذر گل سرای
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: بستنی حیدربابا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: بسته بندی غربی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: بسته بندی حامد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: اسماعیل تپه ملکان
نام قانونی: بسته بندی حبوبات پاک آفرین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: بسته بندی حبوبات جاوید تیکمه داش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: تیکمه داش
نام قانونی: بسته بندی حبوبات فلاح
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: زرنق هریس
نام قانونی: بسته بندی خشکبار تک شهد ناب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: خضرلو عجب شیر
نام قانونی: بسته بندی عسل و مربا نصرتی و هدیه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کرنگاه اهر
نام قانونی: بسته بندی و درجه بندی بذر سروی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: ترک میانه
نام قانونی: بلاش ماشین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: بلوط شکلات
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: بنیس شکلات آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: به دانه سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: بهار چین سبز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: بهارچین کشت آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: اسکو
نام قانونی: بهمن زینی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: بیسکویت ناز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: بیگی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پارچه سرای کوچه باغی ۰۹۱۴۱۰۵۴۳۴۶
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پارچه کیمونو ۰۴۱۱۵۵۶۹۸۴۴
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پارس آیلین مهر
نام تجاری: پارس آیلین مهر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
تلفن: ۰۴۱۱-۶۳۰۹۲۳۱
دورنگار: ۰۴۱۱-۶۳۰۹۲۳۱
نام قانونی: پارس بهکام
نام تجاری: پارس بهکام
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۱۴۴۲۷۰۴۴-۰۹۱۴۱۱۶۰۳۱۶
دورنگار: ۰۴۱۱۴۴۱۷۸۷۵
نام قانونی: پارلاق صنعت
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: پاسبان و لوحی خشروشاهی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: پاک پلاستیک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پاک لبن سیوان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: مرند
نام قانونی: پخش رنجبر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پدیده آشنای نفیس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: پرسکاری فرخ پوری
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پرشین نان پرمیس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پروتیین آرزو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: پفک نمکی عزت الهی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کرنگاه اهر
نام قانونی: پنیر سازی تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: پهنا گستر آذر ۰۹۱۴۴۰۰۱۸۶۶
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوریای ارمغان(تبریزتمات-کندوان)
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: پیتزاآناهیتازعفرانیه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پیتزادنج
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پیتزاعبدی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پیتزاکارما
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پیتزاکارمای
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پیتزامیتزا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پیتزاونیز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تافی ایران
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تافی و بن بن علیشاهی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: تالارپذیرائی لایق
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تانیا مرند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: تبریز پرک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تبریز لبن
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تجهیزات پزشکی پائیزان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تجهیزات پزشکی پاییزان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تحول کالای آذربایجان
نام تجاری: sana
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
تلفن: ۰۹۱۴۹۱۴۰۳۱۴
دورنگار: ۰۴۱۱۴۷۷۸۰۶۳
نام قانونی: ترشی کام مرند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: تصفیه و بسته بندی کشمش داداش نزاد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تعاونی ۱۹۷۶ بناب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: شورگل بناب
نام قانونی: تعاونی ۳۱۴۳ صنایع کنسرو سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: هشترود
نام قانونی: تعاونی ۷۶۲ آذرشهر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: تعاونی بسته بندی حبوبات و خشکبار خوشه سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
نام قانونی: تعاونی تامین نیاز نخود پزان ممقان
نام تجاری: تعاونی نخودپزان ممقان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۹۱۴۳۱۷۱۸۱۴
دورنگار: ۰۴۱۲۴۳۲۵۲۲۲
نام قانونی: تعاونی توسعه روستایی حسین آباد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: اسماعیل تپه ملکان
نام قانونی: تعاونی چیپس ۱۱۳۳
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: تعاونی رشد دانه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: اسماعیل تپه ملکان
نام قانونی: تعاونی فنی مهندسی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: تعاونی قند پرسی ۷۷۶
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کرنگاه اهر
نام قانونی: تقی علیزاده
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: تک شیرین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تک شیرین تبریز
نام تجاری: اخوان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۰۹۸۴۱۲ ۴۳۲۸۵۱۲-۳
دورنگار: ۰۰۹۸۴۱۲ ۴۳۲۸۴۹۴
نام قانونی: تک شهد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: عجب شیر
نام قانونی: تمبر آذر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
نام قانونی: تهیه و تولید خوراک دام و طیور دامنه سبلان سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: سراب
نام قانونی: توشه سازان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: تولی شیرین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: تولید خوراک دام به دانه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولید صنایع غذایی آش رشته و پلو سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: خوشه مهر بناب
نام قانونی: تولید و پخش محمدزاده
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی آلی بالی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: تولیدی بیسکویت حام
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی چرم صدر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی دادلی سس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: مرند
نام قانونی: تولیدی داروهای گیاهی گلفام سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
نام قانونی: تولیدی شکلات مسلمی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: تولیدی شیره خرما ابراهیمی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: تولیدی عسل ساوالان شهد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: اهر
نام قانونی: تولیدی غذایی یاری نسب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: خوشه مهر بناب
نام قانونی: تولیدی قند پور عباس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: تولیدی قند شاهین ملکان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: اسماعیل تپه ملکان
نام قانونی: تولیدی کش های لاستیکی ظروفی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی کود شیمیایی سلماسی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: آخولا
نام قانونی: تولیدی کیک و بیسکوییت علیشاهی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: تولیدی کیک و کلوچه سهند فراز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی لواشک زخمی علیشاه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: تولیدی نخ بخیه رزاقی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۴ – سهند
نام قانونی: تولیدی نمک خوراکی مقدم شیبای
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی خشکبار و بسته بندی طرناب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: میانه ۱
نام قانونی: ثمین شیر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: جاوید سر افراز
نام تجاری: جاوید سر افراز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۸۰۲۰
دورنگار: ۰۲۱-۷۷۴۹۵۷۶۷
نام قانونی: جاوید سرافراز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: جعفری آس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: جو پوست کنده گل سنه اهر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کرنگاه اهر
نام قانونی: چاپ افست شعاع تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: چای سبزرفاه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: چرم خورشید تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: چرم رزاقی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: چرم رضائی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: چرم شمس عصر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: چرمسازی دلیر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: چرمسازی شمس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: چشم عسلی یاس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: حسن مهاری
نام تجاری: قند مهاری
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲۴۳۲۸۱۷۹-۰۴۱۱۵۲۴۸۶۴۴
دورنگار: ۰۴۱۱۵۲۳۸۷۵۸
نام قانونی: خدمات مجالس آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: خدمات مجالس پاتریس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: خلیلیان اکرامی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: خوراک آماده دام عبدی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: ملکان
نام قانونی: خوراک دام شاد بخش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کوزه کنان شبستر
نام قانونی: خوراک طیور رحیم لو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: خوشه چین سبز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: داتیس سیستم
نام تجاری: داتیس سیستم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۵۵۲۳۶
دورنگار: ۰۴۱۱-۵۵۵۵۲۳۶
نام قانونی: داده های رقمی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: دشت آذر بنیس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: دشت بال بناب
نام تجاری: کوهستان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۹-۷۲۸۰۹۹۸-۰۴۱۲
دورنگار: ۷۲۸۰۹۹۷-۰۴۱۲
نام قانونی: دشت سراب
نام تجاری: دشت سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
تلفن: ۰۴۳۱-۲۲۳۷۲۲۳
دورنگار: ۰۴۳۱-۲۲۳۷۲۲۳
نام قانونی: دنیز پروفیل پارسیان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: دهکده سبز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: دیانتی ملکی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: اسماعیل تپه ملکان
نام قانونی: رب تارلا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: رب ساوالان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: میانه ۱
نام قانونی: رب نوشاب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رب و نوشابه دشت کوشک کافی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کوزه کنان شبستر
نام قانونی: رستوان رهبر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رستورات هزاردستان تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رستوران امیر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رستوران بالیق
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رستوران تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رستوران تبریزی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رستوران غذای خانگی طلایی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رستوران مهدی هیلا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رضا علی پناهی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: رهیافت صنعت تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: روزنامه کار و کارگر ۰۴۱۱ ۲۸۸۸۱۴۶
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: روسری وشال کنسل
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: رویا صمدی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: ریحان پویا
نام تجاری: سرا – sera
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
تلفن: ۰۴۳۲-۴۱۲۵۷۲۷-۴۱۲۷۵۱۰
دورنگار: ۰۴۱۱-۳۳۶۱۹۹۴
نام قانونی: ریصار آذر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: زبانکده صدای تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: زلال نوش اوجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: ساعت رولکس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سالم لبن سارینا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: سام سیوان طعم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: ساوالان نوش آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
نام قانونی: سبد میوه تشرفی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سبزیجات خشک سلطانی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سپید رود هریس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: سپیدان دوغ توانا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: سراب گل
نام تجاری: سراب گل
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
تلفن: ۰۴۳۱-۲۲۳۴۰۰۸
دورنگار: ۰۴۳۱-۲۲۳۴۰۰۸
نام قانونی: سرد خانه گل یخ آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: سرد سحرا
نام تجاری: بهاور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲۴۳۲۸۱۷۳
دورنگار: ۰۴۱۲۴۳۲۸۰۰۴
نام قانونی: سردخانه الماسی اصل
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: اسماعیل تپه ملکان
نام قانونی: سردخانه بالای صفر نریمانی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: ملکان
نام قانونی: سردخانه دومداره احمد غفرانی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
نام قانونی: سردخانه سایه گستر اسکو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: سردخانه عدالت تسوج
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: چهرگان شبستر
نام قانونی: سردخانه فدک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
نام قانونی: سردخانه گلگونه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: سرمایه گذاری شاهد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: مراغه
نام قانونی: سرین نوش آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: سعید درخشانفر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سکه وطلای پیام
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سهند آبنوش ۹۰۹
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: سوپر مارکت مطلب زاده
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: سوپرپروتئین کارون
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوپرپروتئین کارون تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوپرمارکت آرش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوپرمارکت الهیه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوپرمارکت بنفشه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوپرمارکت پردیس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوپرمارکت گیتی بان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوپریامور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوت ایچ
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوسیس و کالباس آذر فیله
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: سوسیس و کالباس نور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سوله فلزی ماجدی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: سوین لبن تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: سید حسین باحب محمدی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: شاد بخش سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: شاد بخش گل سرخ
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شایان شیر صبا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: میانه ۱
نام قانونی: شبستر آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: شبستر
نام قانونی: شبنم سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: سراب
نام قانونی: شرکت آذر اندیش شادی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شرکت آذر حلاوت تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شرکت آرد تبریزکار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شرکت آرد ذرت تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: میانه ۱
نام قانونی: شرکت آرد سازی برکت گندم۵
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شرکت آرین پایلار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شرکت آرین کاغذ سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شرکت آسیا شور ۲
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شرکت ارمغان نوش آذر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: شرکت پدید آذر سعادت
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: میانه
نام قانونی: شرکت تولیدی داروئی گیاهی گل فام
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شرکت چند منظوره کثیری
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: ورزقان
نام قانونی: شرکت خوش یانار سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شرکت زرین پوش ممتاز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شرکت شوکو زرین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شرکت شیرین مهد پارسیان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: شرکت فرآورده های شیمیایی نگین شویان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شرکت مجتمع فولاد سازان دقیقی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: هشترود
نام قانونی: شرکت معدنی زرین داغ آستارکان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: ورزقان
نام قانونی: شفابخش
نام تجاری: شفابخش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۰۹۸ ۴۱۱ ۶۳۰۷۴۹۹
دورنگار: ۰۰۹۸ ۴۱۱ ۶۳۰۷۴۱۹
نام قانونی: شکر افشان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شکلات آرزو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شکلات آیسان (جدی مقدم)
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شکلات پروانه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شکلات سازی زیبا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شکو پارت
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شکوفه سعادت
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شکوه آذین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شهد آوین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: میانه ۱
نام قانونی: شهد باب پارس
نام تجاری: شهد باب پارس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
تلفن: ۰۴۷۲-۳۳۶۶۱۳۲
دورنگار: ۰۴۷۲-۳۳۶۶۱۳۲
نام قانونی: شهد سبز یلدا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: شهد سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شهد شمیم شبستر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: شبستر
نام قانونی: شهد و عسل مرند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: شو گام
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شوکو صنم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: شوکو مرکز – ۳۳۲۵۲۳۷
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شوکومرکز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شوکومرکزی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شیر پاستوریزه آذر نوش شرق
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شیرپاستوریزه عباسی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: ملکان
نام قانونی: شیرین ثمر
نام تجاری: داملا-تای – مایاک -اسن
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲ ۴۳۲ ۸۳ ۸۳
دورنگار: ۰۴۱۲ ۴۳۲ ۸۳ ۸۳
نام قانونی: شیرین خوش نام پوریا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: شیرین سلیم
نام تجاری: سلیم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۱۲۴
دورنگار: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۱۲۴
نام قانونی: شیرین سهند ماراغا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مراغه
نام قانونی: شیرین شکر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شیرین شهد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شیرین عسل
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شیرین عسل آذرشهر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شیرین غلات بناب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: شیرین کلوچه سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: آذرشهر
نام قانونی: شیرین گستر تبریز
نام تجاری: shiringostar
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲۴۳۲۸۳۸۹
دورنگار: ۰۴۱۲۴۳۲۸۳۹۰
نام قانونی: شیرین لذیذ تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شیرین نصر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: شیرینی مجلسی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شیرین گوار تبریز / بستنی دوستی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: صابون جامد شبنم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: صبح قشلاق
نام تجاری: سولار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲۴۳۲۸۰۹۶
دورنگار: ۰۴۱۲۴۳۲۸۷۰۲
نام قانونی: صبحانه وعصرانه آران
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صدقعلی زینالی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: صنایع بسته بندی غذایی غربی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: شبستر
نام قانونی: صنایع تبدیلی و غذایی و بسته بندی آیناخلی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: هریس
نام قانونی: صنایع غذائی ارس مهر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی آذر فیله
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: صنایع غذایی آیدین (آلقو)
نام تجاری: آلقو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۱۸۲
دورنگار: ۰۰۰
نام قانونی: صنایع غذایی ارمغان شیرین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی امین فر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی بدرام
نام تجاری: شرکت شیرین غلات بناب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
تلفن: ۷۲۸۱۰۰۰
دورنگار: ۷۲۸۱۰۰۲
نام قانونی: صنایع غذایی بهپور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی ترشک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی توژی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: صنایع غذایی خوش نوش امین
نام تجاری: بیریم جی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: ترک میانه
تلفن: ۰۹۱۴۱۲۴۷۶۴۸
دورنگار: ۰۴۱۵۲۳۷۲۲۴۸
نام قانونی: صنایع غذایی دانیال آفتاب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
نام قانونی: صنایع غذایی رجبی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی رضوان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: صنایع غذایی زنبور طلا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کوزه کنان شبستر
نام قانونی: صنایع غذایی زیبا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی سرین بولاق
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: آذرشهر
نام قانونی: صنایع غذایی سهند سرافراز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی سوتاش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کوزه کنان شبستر
نام قانونی: صنایع غذایی شان عسل آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: صنایع غذایی شهدینه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: خوشه مهر بناب
نام قانونی: صنایع غذایی شوکو زرین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی شیرین عمل
نام تجاری: صنایع غذایی شیرین عمل
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
تلفن: ۰۴۱۱-۶۳۰۹۰۵۸
دورنگار: ۰۴۱۱-۶۳۰۹۰۵۸
نام قانونی: صنایع غذایی غیبی
نام تجاری: صنایع غذایی غیبی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۹۱۴۱۱۵۲۳۱۲
دورنگار: ۰۴۱۱۶۶۹۴۲۸۷
نام قانونی: صنایع غذایی فرجی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: صنایع غذایی گل محمدی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: صنایع غذایی گوگانی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی مهدوی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: سراب
نام قانونی: صنایع غذایی مهدیس غرب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع غذایی نازچین شبستر
نام تجاری: نازلی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
تلفن: ۰۴۷۲۲۲۲۵۴۱۰
دورنگار: ۰۴۷۲۲۲۲۵۴۱۱
نام قانونی: صنایع غذایی هور آذر ( نان صنعتی پاکارد )
نام تجاری: پاکارد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲-۴۳۲۹۵۳۳
دورنگار: ۰۴۱۲-۴۳۲۹۳۳۶
نام قانونی: صنایع غذایی هیمان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: صنایع غذایی و لبنی سارای
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع کفش پارس کندور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع مواد غذایی سپیده سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: دوزدوزان سراب
نام قانونی: صنایع بسته بندی و تبدیلی محصولات کشاورزی سلطانی
نام تجاری: AYTAK
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۴۰۶۱۳
دورنگار: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۲۲۸
نام قانونی: صنایع بهداشتی آرایشی کامل طلایی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: طاق کسرای آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: طاوس احمدی مرتضایی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: هشترود
نام قانونی: طعم نوش
نام تجاری: گلایول
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: هشترود
تلفن: ۰۴۲۴-۶۳۱۳۲۷۸
دورنگار: ۰۴۲۴-۶۳۱۳۲۷۷
نام قانونی: طعم نوین مکث
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: میانه ۱
نام قانونی: عرقیات گیاهی ملکی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: اسماعیل تپه ملکان
نام قانونی: عسل افشان سهامی خاص
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: عسل ریزان
نام تجاری: عسل ریزان سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
تلفن: ۰۴۳۱-۲۲۲۵۷۹۷
دورنگار: ۰۴۳۱-۲۲۲۵۱۵۸
نام قانونی: علی احرامی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: علی اصغر بقال زاده
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: علی حیدری
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: علی رادمرد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: عینک ناس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: غذا خوری پاشاپور و نصرتی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: غذای تلفنی یاعلی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: غذای تلفنی یاعلی تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: غلامحسین فرشچی تبریزی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: فتوگرافی نور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فرآورده های لبنی آلاچیق سراب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: سراب
نام قانونی: فرآورده های لبنی ایستک بنی انسان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: فرآورده های لبنی عشایر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: بناب
نام قانونی: فرآورده های گوشتی دومابناب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: فرآوردهای غذایی خشک دشت آذر
نام تجاری: دلستان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۴۳۲۸۱۳۴-۰۴۱۲
دورنگار: ۴۳۲۸۱۳۴-۰۴۱۲
نام قانونی: فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فرآوری کاکائو شرق
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: فرآیند گستر میگون
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: فرحناز حساس اسکویی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: اهر
نام قانونی: فروشگاه جهاندار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه صدف (ماهی مرجان)
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه قوجائی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فن آور آب آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: قاسم مقتدر زاده
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: اسماعیل تپه ملکان
نام قانونی: قطعات پلاستیکی اجدادی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: قنادی پاک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: قنادی پاک آبرسان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: قنادی پاک لاله
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: قنادی تشریفات
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: قنادی لوکس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: قند پرسی کلانتری
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: فجر هشترود
نام قانونی: قند پرسی نصیری
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کرنگاه اهر
نام قانونی: قند رضوان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: قند ریزی حسن زاده
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: یوزبند کلیبر
نام قانونی: قند سپید فام
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: هشترود
نام قانونی: کارتن پلاست و چاپ
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: کافی دنج شاپ
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کافی شاپ پیانو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کافی شاپ کافینو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کافی شاپ مثبت
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کالباس وسوسیس نور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کشت و صنعت پاک خوراک آذر آبادگان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: شبستر
نام قانونی: کشت و صنعت پنار مراغه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مراغه
نام قانونی: کشت و صنعت مروارید سهند مراغه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مراغه
نام قانونی: کشت وصنعت ارس کاران
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: جلفا
نام قانونی: کشت وصنعت کهنوش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کفش آذراستقلال
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کفش آیدا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کفش جهانگرد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کندو شهد شرق آذر
نام تجاری: کندو شهد شرق آذر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲-۴۳۲۹۵۱۱
دورنگار: ۰۴۱۲-۴۳۲۹۵۱۵
نام قانونی: کنسانتره گلشن نوش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کرنگاه اهر
نام قانونی: کنگری حسین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: کهنوش
نام تجاری: کهنوش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
تلفن: ۰۹۱۴۱۱۵۹۵۸۸
دورنگار: ۰۴۱۱۵۵۶۰۷۷۹
نام قانونی: کولاک سهند تبریز(ها ایچ)
نام تجاری: Coolack Sahand
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲۴۳۲۸۱۰۵
دورنگار: ۰۴۱۲۴۳۲۸۱۰۶
نام قانونی: کولاک شرق
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کیک آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کیک و کلوچه بهداد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کیک و کلوچه عصمتی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کوزه کنان شبستر
نام قانونی: کیهان توفیق
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: کشت و صنعت یاشیل آذربایجان
نام تجاری: شرکت کشت و صنعت یاشیل اذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: هشترود
تلفن: ۰۹۳۸۵۷۷۲۴۰۳
دورنگار: ۰۴۱۳۳۳۷۳۷۲۳
نام قانونی: کوثر نوش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری کفش دلپسند ۰۴۱۱۵۵۵۸۵۰۱
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری کفش ماکان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری مجید
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری یامور
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گروه پرشین پرمیس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گروه صنایع غذایی رونان آذران
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گروه صنعتی آناتا
نام تجاری: گروه صنعتی آناتا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۱-۶۳۷۲۰۲۰
دورنگار: ۰۴۱۱-۶۳۷۳۷۳۷
نام قانونی: گروه صنعتی نیک پخت
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گل عسل تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گل یخ
نام تجاری: یکرنگ-دوندورما-واحد-دوندوران
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲۴۳۲۸۰۶۰-۱
دورنگار: ۰۴۱۲۴۳۲۸۴۲۰
نام قانونی: گلخانه صنعتی پردیس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: میانه ۱
نام قانونی: گلخانه نیلوفر
نام تجاری: گلخانه نیلوفر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: هشترود
تلفن: ۰۴۲۴۶۳۱۳۴۱۷
دورنگار: ۰۴۲۴۶۳۱۳۴۱۷
نام قانونی: گلوکزان آذر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: گلین پلاست تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گهر خوراک آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: ترک میانه
نام قانونی: گوشت آذران نیک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: لبنی نشاط میشو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: لبنیات امروز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: سراب
نام قانونی: لبنیات ایثار ۳۸۵ هشترود
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: فجر هشترود
نام قانونی: لوازم آرایشی بهداشتی رامین
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: لیزروکاشت موی فائق
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: ماالشعیر پاتریک
نام تجاری: نکو خور نوش آذر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۲-۲۷۲۳۳۷۷
دورنگار: ۰۴۱۲-۲۷۲۳۶۱۶
نام قانونی: مارال دریان آذربایجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: ماشین آذر تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: ماکارونی امکان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: ماکارونی سالار
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: آذرشهر
نام قانونی: ماکارونی گلپر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: ماهان مرند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: مبتکران صنعت پاک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: مبل بهراد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مجتمع آموزشی جهان آرا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مجتمع تولیدی ماکارون کیان نمای نصر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کوزه کنان شبستر
نام قانونی: مجتمع چاپ و تبلیغات الهه قلم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مجتمع صنایع غذایی برگ سبز بناب (فولیا)
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: مجتمع صنایع غذایی روناس اوجان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: مجتمع صنعتی غذا کنسرو طاهر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: مجتمع غذایی برگ سبز بناب
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بناب
نام قانونی: مجتمع غذایی کیوان کاوه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: مجتمع کشت و صنعت طعمی نو
نام تجاری: تمینو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۹۱۴۳۱۴۰۵۱۴
دورنگار: ۰۴۱۱
نام قانونی: محصولات غذایی آشنا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بستان آباد
نام قانونی: محصولات غذایی عزیزی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: محصولات غذایی نجفقلی زاده
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: محصولات غذایی ناصر طعم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: محصولات گوشتی خوش نیازان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: محمد حسن فرهودی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: محمد رضا اسکندری هرزند – انواع ویفر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۳ – سعید آباد
نام قانونی: محمد علی مهرانفر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: محمد علیزاده مراغه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: مدل سازی نامی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مردانی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مراغه
نام قانونی: مرمر یخ
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: مرند میشو
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: مرند
نام قانونی: مروارید سهند مراغه
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مراغه
نام قانونی: مصنوعات فلزی سلیمی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
نام قانونی: ممتاز لبن نگین (سوتچی لر )
نام تجاری: سوتچی لر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۲-۳۳۲۶۴۱۵
دورنگار: ۰۴۱۲-۳۳۲۶۴۱۸
نام قانونی: مه رایان
نام تجاری: مه رایان
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۳۱۹۵۶
دورنگار: ۰۴۱۱-۵۵۳۷۹۵۶
نام قانونی: مهدکودک نیک اندیش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مهر شانه شبستر
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: شبستر
نام قانونی: مهران رود باسمنج
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مواد غذایی پینار سوی سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: موسسه فیلم و عکس سرخه ۰۹۱۴۹۰۷۲۶۶۹
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: میانا سوت
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: ترک میانه
نام قانونی: میشو اسانس
نام تجاری: میشو اسانس
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
تلفن: ۰۹۳۵۷۵۴۷۶۰۴
دورنگار: ۰۴۷۱۲۲۲۰۵۷۳
نام قانونی: نان روز تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: بیلوردی
نام قانونی: نان صنعتی خرم
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: کرنگاه اهر
نام قانونی: نانی خوراک شند آباد
نام تجاری: نان صنعتی شندآباد
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: شبستر
تلفن: ۰۹۱۴۴۷۱۲۳۰۰
دورنگار: ۰۴۷۱۲۲۲۵۱۸۷
نام قانونی: نخل سبز صبحی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
نام قانونی: نشاط صبا (طغرا)
نام تجاری: طغرا
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲۴۳۲۸۱۰۳-۴
دورنگار: ۰۴۱۱-۴۴۳۴۴۷۳
نام قانونی: نظافت شندی
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: نکو نوش
نام تجاری: نکو نوش
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۱-۴۷۹۷۳۳۳
دورنگار: ۰۴۱۱-۴۷۸۲۴۲۸
نام قانونی: نگاران طرح تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: آخولا
نام قانونی: نمایندگی سرویس ماهان تبریز ۰۹۱۴۱۱۴۴۰۵۶
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: نو آوران کنترل تبریز
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: فن آوری خودرو تبریز
نام قانونی: نوآوران شانی پلاستیک
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: نورد و لوله سپنتا مرند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: نوش آوران سهند
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
نام قانونی: نوش ایران
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: نوشاعصاره
صنعت: غذایی و آشامیدنی‌
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
                                ۱  ۲    بعدی »   انتها »
۵۰۰ مورد از ۵۱۲ مورد | صفحه ۱ از ۲ صفحه
نمایش
 مورد در یک صفحه
نمایشگاههای جاری
آخرین شرکتهای ثبت شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *