09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » لیست سایت های آگهی رایگان » لیست کارخانه ها،تولید ها و شرکت های پوشاک آذربایجان شرقی

لیست کارخانه ها،تولید ها و شرکت های پوشاک آذربایجان شرقی

نتایج جستجو : ۱۰۷  مورد یافت شد
نام قانونی: مدبرتر
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: lona
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: آرتیمیس
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: اسپورت مهران
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: ایمن پوشاک
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: ایمن پوشاک چراغچی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: بازرگانی امینی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: بافندگی و رنگرزی نامدار
نام تجاری: نامدار
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۲ – شهید سلیمی
تلفن: ۹۸۴۱۲۴۳۲۸۴۳۰
دورنگار: ۹۸۴۱۲۴۳۲۸۴۳۱
نام قانونی: بانک لی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
نام قانونی: بوتیک آرتیمیس
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: بوتیک آکاسیا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: بوتیک تامای
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: بورس شلوارزنانه افرا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پارچه سرای پاسارگاد
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک امینی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک پرنس
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک پینار
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک تانیا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک تک
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک تماشا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک سنجاقکی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک کاپیتان
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک کاپیتان قطب
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک کوهی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام ناحیه: ترک میانه
نام قانونی: پوشاک مهدی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پوشاک نی نی ناز
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: پیراهن خزر
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تبریز بهکار
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: توسعه صنایع تبریز
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: مرند
نام قانونی: تولیدجوراب فرزانه
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی البسه و پوشاک سلیمانی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی ایلکار
نام تجاری: ایلکار /ILKAR
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
تلفن: ۰۴۱۱۴۲۰۲۰۰۱
دورنگار: ۰۴۱۱۴۲۰۰۸۸۱
نام قانونی: تولیدی پوشاک جدیری
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی پوشاک شاهین تبریز
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: تولیدی کت و شلوار برک (اکبری)
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی مانتو شلوار کیوان پور
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: تولیدی مانتو کیوان پور
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: جوراب بافی شرافتی اصل
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شال وروسری حریر
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: شاهین زاد
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: شرکت سایلنت
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: صنایع دستی پگاسوس
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: طب پوش گستر سهند
نام تجاری: TPG
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۰۴۱۱-۶۳۷۹۱۲۹-۳۰
دورنگار: ۰۴۱۱-۶۳۷۹۱۷۹
نام قانونی: فروشگاه آل اسپورت(مارک مجید)
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه آل اسپورت(مارک مجیدی)
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه بارسلون
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه بامبو
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه بهروزی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه پشمیه
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه حامدی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه سایقون
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه سنجاقک
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه سون اسکارف
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه سیاه وسفیدد
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه نی نی نازی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: فروشگاه هوداد
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کت وشلوارمهدی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: کیف وکفش هامون
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالر ی ناصر شهرشب
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری delete
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری آدلیم
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری ارور
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری اکیپ
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری امیرمهدی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری اورنگی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری بارس
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری برشکا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری پازل
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری پالتار
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری پانیذ
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری پرده رشاد
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری پوشاک star
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری پوشاک داریوش
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری تن آذین
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری جردن
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری خاص
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری دامادی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری رایکا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری روناک
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری سون۷
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری فرهاد
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری کت و شلوار علی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری کلبه پسرانه
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری ماسیمودوتی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری ماکسیسم
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری مانولیا
نام تجاری: گالری مانولیا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
تلفن: ۹۸ ۴۱۱ ۵۲۶۲۹۲۶
دورنگار: ۹۸ ۴۱۱ ۵۲۶۲۹۲۷
نام قانونی: گالری مسعود
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری ناصر
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری ناصرشهر
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری نیک مردان
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری هاریکا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری و مزون لباس پاپاتیا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری ووم
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری ویچی
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: گالری ویچی تبریز
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: لقمان زاگرس نساج
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۵ – سرمایه گذاری خارجی
نام قانونی: مانتوg1
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مانتوآنا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مانتوالیزه
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مانتوتن آرا
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مانتوسیب
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مانتوکاج
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مانتونگین
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مانتونیما
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مجید مطلب زاده
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرک: تبریز ۱ – شهید رجائی
نام قانونی: مدبرتر
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز
نام قانونی: مزون شبنم
صنعت: پوشاک
نام استان: آذربایجان شرقی
نام شهرستان: تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *