09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » لیست سایت های آگهی رایگان » مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک- بازاریابی

مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک- بازاریابی

مدیریت استراتژیک[۱]: مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند و عبارتست از بررسی محیطی (محیط داخلی و محیط خارجی)، تدوین استراتژی (برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک)، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. در گذشته بجای واژه مدیریت استراتژیک از عبارت سیاست بازرگانی[۲] استفاده می شد که دربرگیرنده فعالیت هایی همچون برنامه ریزی بلندمدت و استراتژی بود. اما سیاست بازرگانی جهت گیری کلان مدیریتی دارد و عموما به محیط داخلی سازمان و یکپارچه سازی بخش عمده ای از فعالیت های اساسی سازمان به شکل مناسب توجه دارد.

بسیاری از مفاهیم و تکنیک های مورد استفاده در برنامه ریزی بلند مدت و مدیریت استراتژیک توسط شرکت ها و موسسات تجاری مانند جنرال الکتریک و گروه مشاوره بوستون طراحی و با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته اند. با وجود این هستند سازمان هایی که از این تکنیک ها استفاده نمی کنند و به قواعد مدیریت استراتژیک عمل نمی کنند و حتی بسیاری از آنان بطور موقت و بدون تهیه و تدوین اهداف عملیاتی و استراتژی های خلاق موفقیت هایی نیز کسب کرده اند.

بروس هندرسن از گروه مشاوره ای بوستون پس از تحقیقات گسترده در زمینه بهره بردای از استراتژی های جدید به این نتیجه رسید که استراتژی های نو را نمی توان با موفقیت اجرا کرد و ادامه داد مگر اینکه:

·         شرکت بزرگ بشود

·         تعداد سطوح مدیریتی افزایش یابد

·         محیط کاملا تغییر کند

همزمان با تلاش مدیران ارشد برای سازگار و هماهنگ کردن مجموعه تحت مدیریت خود با اوضاع و شرایط در حال تغییر دنیا، مدیریت استراتژیک طی ۴ مرحله تکامل می یابد:

۱٫       برنامه ریزی مالی اساسی: با هدف اعمال کنترل عملیاتی بهتر از طریق تلاش برای تامین بودجه

۲٫       برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی: با هدف برنامه ریزی موثر تر به منظور کمک به رشد سازمان

۳٫       برنامه ریزی با تاکید بر محیط خارجی سازمان (برنامه ریزی استراتژیک): با هدف تامین خواسته ها، نیازها و سلایق بازارها و موفقیت در رقابت از طریق تلاش  برای جا انداختن و اعمال تفکر استراتژیک

۴٫       مدیریت استراتژیک: با هدف کسب مزیت رقابتی و آنیده موفق از طریق مدیریت تمام منابع که شامل مراحل اجرا، ارزیابی و کنترل است. همچنین باید به امر برنامه ریزی استراتژیک در مرحه ۳ توجه و تاکید بیشتری کرد.

منبع:

هانگر،جی.دیوید؛ویلن، توماس ال؛ مبانی مدیریت استراتزیک؛ ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی ،تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۸۱٫


[۱] Strategic Management

[۲] Business Polic

منبع :» http://reza-lotfi.blog.ir/category/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *