تعمیرات چرخ خیاطی

تعمیرگاه مجازچرخ خیاطی با۸۰سال تجربه توسط تعمیرکارخانم زیرنظراستادعلیزاده وایاب ذهاب رایگان

شهرک گلستان غرب تهران

تلفن : ۰۹۱۲۱۲۷۱۲۱۳