09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: آموزش

تبلیغات اینترنتی باکس آگهی

مجموعه سایت های اینترنتی “باکس آگهی” مجموعه ای از بزرگترین سایت های تبلیغات رایگان اینترنتی می باشند که کاربران می توانند در آنها آگهی رایگان به همراه لینک درج کنند. همچنین امکان درج آگهی ویژه گسترده در این مجموعه تبلیغاتی وجود دارد . برای اطلاع بیشتر از بسته های تبلیغاتی مجموعه باکس آگهی به صفحه […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت بیماری دیابت

پاورپوینت بیماری دیابت پاورپوینت بیماری دیابت ۳۴ اسلاید… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

ساده ترین راه کشت قارچ خوراکی در منزل

ساده ترین راه کشت قارچ خوراکی در منزل شما باید نوع، خوراکی قارچ را کشت دھید. سھ نوع قارچ وجود دارد، کھ در خانھ بھتر رشد می کنند، صدفی، دکمھ سفید و شیتاکی. روش رشد ھر قارچ شبیھ ھم است. اما بستری کھ در آن قرار می گیرند متفاوت است. قارچ ھای صدفی بھترین رشد […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت بیماری های روانی

پاورپوینت بیماری های روانی پاورپوینت بیماری های روانی ۴۴ اسلاید… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت بیماری هاری

پاورپوینت بیماری هاری پاورپوینت بیماری هاری ۳۸ اسلابد… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

دانلود کتاب تئوری بنیادی موسیقی pdf

دانلود کتاب تئوری بنیادی موسیقی pdf معرفی کتاب:(تئوری بنیادی موسیقی) توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده  دانلود کتااب تئوری بنیاادی موسیقی نوشته پرویز منصوری. ااین نشانه به طور کامل به جستار تئوری موسیقی و فیزیک صوت پرداخته ااست و درربرگیرنده سررفصل‌های زیرر می‌بااشد: مشخصه های صوت ااز نظر موسیقیایینشانه های ااولیه خط موسیقیتاکید و وزن درر […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون

پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون ۱۹ اسلاید… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

دانلود کتاب مبانی سواد بصری pdf

دانلود کتاب مبانی سواد بصری pdf معرفی کتاب:(مبانی سواد بصری)مبانی وخلاصه کتاب توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده (مبانی سواد بصری)هر نقش یا طرح یا تصویری به هر صورت، در برگیرنده یک زنجیره عناصر تصویری اولیه است.(مبانی سواد بصری) منظور عناصری مشابه کاغذ، رنگ، فیلم و نیست.(مبانی سواد بصری) عناصر اولیه ی بصری اندک و معین […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت گروه های خونی

پاورپوینت گروه های خونی پاورپوینت گروه های خونی ۳۴ اسلاید… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت بیماری سرخجه

پاورپوینت بیماری سرخجه پاورپوینت بیماری سرخجه ۳۱ اسلاید… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...