09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: تربیت بدنی و علوم ورزشی

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM فصل اول : مقدمه و معرفی مقدمه۱ بیان مسأله۳ اهمیت و ضرورت پژوهش۶ اهداف پژوهش۷ هدف کلی۷ اهداف اختصاصی۷ محدودیت های پژوهش۸ الف) حدود۸ ب) محدودیت۸ تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش۹ فصل دوم : مبانی نظری […]

بیشتر بخوانید...

بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد

بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده تحقیق … ۹ فصل اول مقدمه و معرفی ۱٫۱٫مقدمه.. ۱۱ ۲٫۱٫ بیان موضوع تحقیق …. ۱۲ ۳٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق .. ۱۴ ۴٫۱٫ اهداف تحقیق .. ۱۵ ۵٫۱٫ سوالات تحقیق … […]

بیشتر بخوانید...

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد ۳۰نفر از دانش آموزان ۱۷-۱۳ ساله شهر در استان خراسان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه […]

بیشتر بخوانید...

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه با سرعت و چابکی

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه با سرعت و چابکی  فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست جدول ها.ی فهرست شکل ها…. ک فهرست پیوست ها…..ل چکیده فارسی….۱ چکیده انگلیسی..۷۵  فصل اول: طرح تحقیق  عنوان. ۱-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵ ۱-۲٫ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی

مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی  فهرست مطالب  فصل اول ۱-۱- مقدمه …۳ ۱-۲- بیان مسئله..۵ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق..۷ ۱-۴- اهداف تحقیق . ۱۰ ۱-۴-۱- هدف کلی ..۱۰ ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ….۱۰ ۱-۵- پیش فرض های تحقیق..۱۱ ۱-۶– فرضیات محقق…………………………………………………………………………………………………………۱۱ ۱-۷- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۱۲ ۱-۷-۱ – […]

بیشتر بخوانید...

بررسی اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

بررسی اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن چکیده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می‌باشد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ACE وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین […]

بیشتر بخوانید...

مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون ۴ کیلومتر بر حسب شاخصهای فیزیو لوژیکی

مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون ۴ کیلومتر بر حسب شاخصهای فیزیو لوژیکی چکیده  هدف این تحقیق مقایسه عملکرد دوچرخه سواران در آزمون ۴ کیلومتر بر اساس شاخص های فیزیولوژیکی بود. بدین منظور ۳۰ نفر از دوچرخه سواران منتخب استان فارس با دامنه سنی ۲۵ -۱۸ سال و حداقل ۳ سال سابقه فعالیت در […]

بیشتر بخوانید...

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران فهرست مطالب عنوان صفحه فصلاول: کلیات تحقیق۱ ۱٫۱٫ مقدمه. ۲ ۲٫۱٫ بیان مسئله. ۴ ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷ ۴٫۱٫ اهداف تحقیق. ۹ ۱٫۴٫۱٫ اهداف کلی تحقیق. ۹ ۲٫۴٫۱٫ اهداف جزئی تحقیق. ۹ ۵٫۱٫ فرضیات تحقیق. ۹ ۶٫۱٫ محدوده تحقیق. ۱۰ ۷٫۱٫تعاریف واژه […]

بیشتر بخوانید...

عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان

عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان   چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر پیمایشی بود و جامعه آماری آن شامل جمعیت بالای ۱۴ سال شهر کرمان بودند که از جامعه مورد نظر تعداد ۶۵۰ نفر نمونه […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح پژوهش ۱-۱-مقدمه….۲ ۱-۲-بیان مسئله……۳ ۱-۳-ضرورت تحقیق۷ ۱-۴-اهداف تحقیق..۹ ۱-۴-۱-هدف کلی۹ ۱-۴-۲-اهداف اختصاصی۹ ۱-۵ -فرضیات تحقیق۱۰ ۱-۶-قلمرو تحقیق..۱۰ ۱-۷- محدودیت های تحقیق۱۱ ۱-۸- تعریف […]

بیشتر بخوانید...