09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون ۴ کیلومتر بر حسب شاخصهای فیزیو لوژیکی

مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون ۴ کیلومتر بر حسب شاخصهای فیزیو لوژیکی چکیده  هدف این تحقیق مقایسه عملکرد دوچرخه سواران در آزمون ۴ کیلومتر بر اساس شاخص های فیزیولوژیکی بود. بدین منظور ۳۰ نفر از دوچرخه سواران منتخب استان فارس با دامنه سنی ۲۵ -۱۸ سال و حداقل ۳ سال سابقه فعالیت در […]

بیشتر بخوانید...

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران فهرست مطالب عنوان صفحه فصلاول: کلیات تحقیق۱ ۱٫۱٫ مقدمه. ۲ ۲٫۱٫ بیان مسئله. ۴ ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷ ۴٫۱٫ اهداف تحقیق. ۹ ۱٫۴٫۱٫ اهداف کلی تحقیق. ۹ ۲٫۴٫۱٫ اهداف جزئی تحقیق. ۹ ۵٫۱٫ فرضیات تحقیق. ۹ ۶٫۱٫ محدوده تحقیق. ۱۰ ۷٫۱٫تعاریف واژه […]

بیشتر بخوانید...

عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان

عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان   چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر پیمایشی بود و جامعه آماری آن شامل جمعیت بالای ۱۴ سال شهر کرمان بودند که از جامعه مورد نظر تعداد ۶۵۰ نفر نمونه […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح پژوهش ۱-۱-مقدمه….۲ ۱-۲-بیان مسئله……۳ ۱-۳-ضرورت تحقیق۷ ۱-۴-اهداف تحقیق..۹ ۱-۴-۱-هدف کلی۹ ۱-۴-۲-اهداف اختصاصی۹ ۱-۵ -فرضیات تحقیق۱۰ ۱-۶-قلمرو تحقیق..۱۰ ۱-۷- محدودیت های تحقیق۱۱ ۱-۸- تعریف […]

بیشتر بخوانید...

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال  فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق مقدمه… ۲ بیان مسئله…. ۲ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶ اهداف تحقیق…. ۶ فرضیه های تحقیق… ۷ پیش فرض های تحقیق.. ۷ محدودیت های تحقیق.. ۷ رعایت کردن نکات اخلاقی… ۷ تعاریف نظری و […]

بیشتر بخوانید...

آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی فهرست مطالب عنوان صفحه  فصل اول: مقدمه و معرفی ۱٫۱ مقدمه..۲ ۲٫۱ بیان مساله.۴ ۳٫۱ اهمیت تحقیق …۷ ۴٫۱ ضرورت تحقیق ..۸ ۵٫۱ اهداف تحقیق.۹ هدف کلی..۹_ اهداف اختصاصی …۱۰_ ۶٫۱ فرضیه های تحقیق […]

بیشتر بخوانید...

آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن     فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده… ۱ فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱٫مقدمه.. ۳ ۱-۲٫بیان مسئله … ۵ ۱-۳٫ضرورت واهمیت تحقیق … ۹ ۱-۴٫ اهداف تحقیق . ۱۲ ۱-۴-۱٫هدف کلی …. ۱۲ ۱-۴-۲٫اهداف اختصاصی … ۱۲ ۱-۵-۱٫فرضیه های اختصاصی […]

بیشتر بخوانید...

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT  فهرست مطالب  عنوان صفحه فهرست مطالب…ت فهرست جداول.ج فهرست شکل­ها و نمودارها..ح فصل اول- کلیات پژوهش مقدمه…۲ بیان مسأله..۳ ضرورت و اهمیت تحقیق..۴ اهداف تحقیق..۵ سؤالات تحقیق..۵ تعریف واژه ها و اصطلاحات…۵ فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸ مبانی نظری… جزئیات بیشتر / […]

بیشتر بخوانید...

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل ۱- مقدمه و معرفی ۱-۱- مقدمه …۲ ۱-۲- بیان مسئله ..۲ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ..۳ ۱-۴- اهداف تحقیق ..۵ ۱-۴-۱- اهداف کلی..۵ ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی …۵ ۱-۵- فرضیه­های پژوهش.۵ ۱-۵-۱- فرضیه­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۵ ۱-۵-۲- فرضیه­های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۱-۶- محدودیت­های تحقیق… […]

بیشتر بخوانید...

تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ

تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ  فهرست مطالب  عنوان صفحه  فصل اول : مقدمه و کلیات طرح تحقیق ۱-۱ مقدمه.. ۳ ۱-۲ بیانمسئله….۷ ۱- ۳اهمیتو ضرورت انجامپژوهش.. ۸ ۱-۴اهدافپژوهش . ۸ ۱-۵ فرضیههایپژوهش.۹ ۱- ۶محدودیت های پژوهش.۱۰ ۱-۷تعریف واژه […]

بیشتر بخوانید...