09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: تربیت بدنی و علوم ورزشی

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT  فهرست مطالب  عنوان صفحه فهرست مطالب…ت فهرست جداول.ج فهرست شکل­ها و نمودارها..ح فصل اول- کلیات پژوهش مقدمه…۲ بیان مسأله..۳ ضرورت و اهمیت تحقیق..۴ اهداف تحقیق..۵ سؤالات تحقیق..۵ تعریف واژه ها و اصطلاحات…۵ فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸ مبانی نظری… جزئیات بیشتر / […]

بیشتر بخوانید...

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل ۱- مقدمه و معرفی ۱-۱- مقدمه …۲ ۱-۲- بیان مسئله ..۲ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ..۳ ۱-۴- اهداف تحقیق ..۵ ۱-۴-۱- اهداف کلی..۵ ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی …۵ ۱-۵- فرضیه­های پژوهش.۵ ۱-۵-۱- فرضیه­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۵ ۱-۵-۲- فرضیه­های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۱-۶- محدودیت­های تحقیق… […]

بیشتر بخوانید...

تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ

تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ  فهرست مطالب  عنوان صفحه  فصل اول : مقدمه و کلیات طرح تحقیق ۱-۱ مقدمه.. ۳ ۱-۲ بیانمسئله….۷ ۱- ۳اهمیتو ضرورت انجامپژوهش.. ۸ ۱-۴اهدافپژوهش . ۸ ۱-۵ فرضیههایپژوهش.۹ ۱- ۶محدودیت های پژوهش.۱۰ ۱-۷تعریف واژه […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی

بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی   چکیده آدیپوکین­ها یا آدیپوکیتوکین­ها[۱]،سایتوکین­هایی هستند که از بافت آدیپوسیت ترشح می‌شوند و از جمله می­توان به واسپین و کمرین اشاره کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات […]

بیشتر بخوانید...

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها فهرست مطالب   عنوان صفحه  فصل اول: طرح پژوهش ۱-۱٫ مقدمه ..۲ ۱-۲٫ بیان مسئله …. ۳ ۱-۳٫ ضرورت و اهمیت پژوهش… ۷ ۱-۴٫ اهداف پژوهش .. ۱۰ ۱-۴-۱٫ هدف کلی. ۱۰ ۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی . ۱۰ ۱-۵٫ سؤالات پژوهش…. ۱۰ ۱-۶٫ […]

بیشتر بخوانید...

تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ویسفاتین در بافت چرب احشایی موش‌های صحرایی نر دیابتی

تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ویسفاتین در بافت چرب احشایی موش‌های صحرایی نر دیابتی   چکیده مقدمه و هدف: دیابت یک اختلال متابولیک است که به دنبال کاهش در ترشح انسولین و یا مقاومت به عمل انسولین ایجاد می‌گردد. ویسفاتین پروتئینی است که در بافت چرب احشایی بیان شده و ترشح می­شود […]

بیشتر بخوانید...

تاثیر یک برنامه تمرین بر تعادل و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی دوره ابتدایی

تاثیر یک برنامه تمرین بر تعادل و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی دوره ابتدایی   چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین برتعادل و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی می باشد.جامعه آماری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی با سن تقویمی ۱۰ تا۱۵ سال […]

بیشتر بخوانید...

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM فصل اول : مقدمه و معرفی مقدمه۱ بیان مسأله۳ اهمیت و ضرورت پژوهش۶ اهداف پژوهش۷ هدف کلی۷ اهداف اختصاصی۷ محدودیت های پژوهش۸ الف) حدود۸ ب) محدودیت۸ تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش۹ فصل دوم : مبانی نظری […]

بیشتر بخوانید...

بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد

بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده تحقیق … ۹ فصل اول مقدمه و معرفی ۱٫۱٫مقدمه.. ۱۱ ۲٫۱٫ بیان موضوع تحقیق …. ۱۲ ۳٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق .. ۱۴ ۴٫۱٫ اهداف تحقیق .. ۱۵ ۵٫۱٫ سوالات تحقیق … […]

بیشتر بخوانید...

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد ۳۰نفر از دانش آموزان ۱۷-۱۳ ساله شهر در استان خراسان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه […]

بیشتر بخوانید...