09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: زمین شناسی

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس دهم جغرافیای دهم

پاورپوینت درس دهم جغرافیای دهم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۵۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است اقتصاد علمی است که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند. فعالیت های اقتصادی موجب افزایش ثروت در کشورها می شود و در نتیجه رفاه و آسایش را برای مردم آن […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس نهم جغرافیای دهم

پاورپوینت درس نهم جغرافیای دهم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۶ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. عواملی در شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی ایران نقش دارند. بین این عوامل، آب بیشترین اهمیت را داشته است. بسیاری از سکونتگاه های اوّلیه، در کنار رودها به وجود آمده اند. همواره […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. اگر معادله یک خط را داشته باشیم می توانیم با پیداکردن دو نقطه از خط، آن را رسم کنیم…. جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. اگر دقت کرده باشیم ، دو نکته در مورد شمارنده ها خواهیم دید : الف : عدد ۱ شمارنده هــر عددی است. ب : هر عدد شمارنده خودش می باشد. عدد ۲ تنها عدد […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است…. جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...