09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: زمین شناسی

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۶۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. در صفحه به هر خط شکسته بسته چند ضلعی گفته می شود به شرط آنکه ضلع ها یکدیگر را قطع نکنند، اگر در یک چند ضلعی همه ضلع ها با هم و همه زاویه […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. به اعدادی که عدد داده شده بر آنها بخش پذیر باشد شمارنده های (مقسوم علیه های) آن عدد گفته می شود. هر گاه یک عدد را در اعداد طبیعی به ترتیب ضرب کنیم مضرب […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل اول ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل اول ریاضی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۱ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. اعداد طبیعی اعدادیی هستند معمولی و مثبت که از عدد یک شروع تا بی نهایت ادامه دارند اعداد حسابی همان اعداد طبیعی هستند که عدد صفر به آن اضافه شده است به اعداد حسابی […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس دهم جغرافیای دهم

پاورپوینت درس دهم جغرافیای دهم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۵۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است اقتصاد علمی است که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند. فعالیت های اقتصادی موجب افزایش ثروت در کشورها می شود و در نتیجه رفاه و آسایش را برای مردم آن […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس نهم جغرافیای دهم

پاورپوینت درس نهم جغرافیای دهم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۶ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. عواملی در شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی ایران نقش دارند. بین این عوامل، آب بیشترین اهمیت را داشته است. بسیاری از سکونتگاه های اوّلیه، در کنار رودها به وجود آمده اند. همواره […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...