09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: صنایع

فروش گلاب ،عرقیات و شربتهای اصل کاشان

سپهر گلاب کاشان تولید کننده عطر،گلاب،اسانس وعرقیجات گیاهی . تهیه شده از گل و گیاه گلستانهای سهراب سپهری این محصولات با استفاده از آب چشمه و دیگ و پارچ مسی زیر نظر پزشکان طب سنتی تولید شده و دارای خواص درمانی هستند. جهت مشاهده و سفارش گلاب ارگانیک و اصل بر رو دکمه زیر کلیک […]

بیشتر بخوانید...

آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی….

آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی…. چکیده امروزه مبحث انرژی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در تمامی زمینه‌ها حتی در خانه‌ها یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر است. مقدار زیادی انرژی از طریق مصارف خانگی در روزهای سرد زمستان هدر می‌رود. عایق‌های از جنس پلی یورتان قابلیت حفظ […]

بیشتر بخوانید...

ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور…

ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور…   فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده …۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه….۳ ۱- ۲بیان مساله…۳ ۱-۳ اهمیت ضرورت و انجام تحقیق..۴ ۱-۴ جنبه جدید و نوآوری در تحقیق…۴ ۱-۵ اهداف مشخص تحقیق…۴ ۱-۶ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۵ ۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی […]

بیشتر بخوانید...

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)…..

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)…..   چکیده امروزه مدیریت زیست محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل مشتریان، دولت ها، صنایع و رقبا تبدیل شده و فشارهای بین المللی و جهانی، […]

بیشتر بخوانید...

انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی…

انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی…  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده…۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه و معرفی موضوع.۳ ۱ـ۲- اهداف و فرضیات تحقیق…۶ ۱-۲-۱- اهداف تحقیق .۶ ۱-۲-۲- فرضیات تحقیق ..۶ ۱-۳- اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۷ ۱-۳-۱- مدیریت زنجیره […]

بیشتر بخوانید...

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار….

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار…. فهرست مطالب چکیده.. ۱ مقدمه. ۲ فصل اول: کلیات تحقیق….. ۵ ۱-۱٫ مقدمه… ۶ ۱-۲٫ تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی…. ۶ ۱-۲-۱٫ مکان‌یابی محور………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶ ۱-۲-۲٫ انواع کاربرد‌های مسئله‌ی مکان‌یابی محور…………………………………………………………………………………………….. ۹ ۱-۲-۲-۱٫ خطوط هوایی و… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل…

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل…  فهرست فصل اول. ۱۵ ۱-مقدمه. ۱۶ ۱-۱ پلیمرها و انواع آن. ۱۷ ۱-۱-۱-پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی. ۱۸ ۱-۱-۳- پلی وینیل الکل. ۱۹ ۱-۲-نانو کامپوزیت. ۱۹ ۱-۳-فناوری نانو چیست ؟. ۲۲ ۱-۱-۳-استفاده از مواد لیگنوسلولزی در علوم […]

بیشتر بخوانید...

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی (مطالعه موردی: بانک دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی در مازندران)…

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی (مطالعه موردی: بانک دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی در مازندران)…   چکیده درگذشتهبهدلایلمتعددینظیرفزونیتقاضابرعرضهومحدودبودنرقابت،به خواستههاونیازهایمشتریانِبانک ها،توجهچندانینمیشدوافرادمجبوربودندخدمات موردنیازخودراباهرکیفیتی،دریافتنمایند. درسالهایاخیربهعلتتاسیس بانکهای خصوصیوافزایش میزانآگاهیمشتریاناز کیفیتخدمات بانکی، رقابت جهتحفظبقا، افزایش یافته وکیفیتخدمات،شرطلازمبرایبانک ها، جهتدستیابیبهموفقیت شدهاست. درچنینوضعیترقابتی،مناسبتریناستراتژیبرایبانکها،… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت….

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت…. چکیده : در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﭙﺮدازد. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار را ﺑﻪدﺳﺖ […]

بیشتر بخوانید...

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری ….

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری …. چکیده رویکرد یک سیستم تولید به کم بودن از کار افتادگی تجهیزات و فرایند وابسته است. نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت نقش اساسی در دستیابی به این هدف ایفا می­کنند. علاوه بر این با گذشت زمان کیفیت تجهیزات […]

بیشتر بخوانید...