09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: علوم سیاسی

تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی توسط تماشاگران ایرانی…

تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی توسط تماشاگران ایرانی… چکیده این پایان‌نامه با هدف بررسی وجود پیام های پنهان و آشکار در محتوای انیمیشن های والت دیزنی از منظر مغایرت با آموزه های فرهنگی-دینی جامعه ما نگارش شده است. شرکت والت دیزنی را می توان معتبرترین و قدیمی ترین […]

بیشتر بخوانید...

تحلیل جایگاه نظریه های جغرافیای سیاسی در تحولات حکومت درایران…

تحلیل جایگاه نظریه های جغرافیای سیاسی در تحولات حکومت درایران… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ ۱-۱)مقدمه. ۲ ۱-۲) بیان مسئله. ۴ ۱-۳) سوال تحقیق. ۵ ۱-۴) فرضیه تحقیق. ۵ ۱-۵) پیشینه پژوهش.. ۶ ۱-۶) اهداف تحقیق. ۸ ۱-۷) ضرورت تحقیق. ۸ ۱-۸) روش پ‍ژوهش.. ۱۱ ۱-۹) تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. ۱۱ ۱-۹-۱) ژئوپولیتیک (Geopolitics)11 ۱-۹-۲) […]

بیشتر بخوانید...

تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران…

تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه۳ ۱-۲) بیان مسئله۵ ۱-۳) سوال تحقیق۶ ۱-۴) فرضیه های تحقیق۶ ۱-۵) پیشینه پژوهش۶ ۱-۶) اهداف تحقیق۱۰ ۱-۷) ضرورت تحقیق۱۱ ۱-۷-۱) انگیزه تحقیق۱۱ ۱-۸) روش پژوهش۱۱ ۱-۸-۱) روش وابزارگردآوری داده ها۱۲ ۱-۸-۲) محدوده موردمطالعه۱۲ ۱-۹) تعریف مفاهیم۱۲ […]

بیشتر بخوانید...

تبیین علمی نسبت اسیب پذیری وحاکمیت ملی درقبال منافع انرژی زابه ویژه نفت…

تبیین علمی نسبت اسیب پذیری وحاکمیت ملی درقبال منافع انرژی زابه ویژه نفت… چکیده نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران واضحتر از آن است، که نیاز به توضیح و تفسیر داشته باشد. نفت به عنوان یک کالای سیاسی- اقتصادی از بزرگترین عوامل انگیزشی برای حضور دولتهای بیگانه در منطقه […]

بیشتر بخوانید...

تاثیرات ژپلتیکی تحول درروابط ارمنستان وترکیه درموردقفقازجنوبی وموقعیت ایران…

تاثیرات ژپلتیکی تحول درروابط ارمنستان وترکیه درموردقفقازجنوبی وموقعیت ایران… چکیده بافروپاشی شوروی قفقاز جنوبی به دلیل خلاء قدرت برتر به صحنه رقابت قدرت ها تبدیل شد.مسائلی همچون تنوع بخشی به منابع انرژی، تلاش برای نفوذ در منطقه برای ارتقای جایگاه منطقه ای وجهانی، استفاده از اوراسیا به عنوان دالان غربی-شرقی برای مبارزه با تروریسم ازدلایل […]

بیشتر بخوانید...

تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر هویت ملی در ایران …

تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر هویت ملی در ایران … چکیده الف.موضوع و طرح مسئله :به دلیل گستردگی و پیچیدگی و موفقیت این انقلاب عظیم و مردمی و اهمیت هویت ملی در تأثیر بسیار آن بر حوزه­های متفاوت زندگی در هر نظام اجتماعی، تأثیر انقلاب اسلامی بر هویت ملی در ایران مورد توجه قرار گرفت […]

بیشتر بخوانید...

تاثیرفرهنگ سیاسی شیعه برسبک زندگی سیاسی ایرانی…

تاثیرفرهنگ سیاسی شیعه برسبک زندگی سیاسی ایرانی… فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه در جامعه ما که دین فرهنگ ساز اسلام با فرهنگ ملی ایرانی اشتراکات فراوانی دارد، فرهنگ سیاسی شیعه نقش به سزایی در شکل گیری و شکوفایی تمدّن ایرانی – اسلامی ایفا کرده است. فرهنگ غنی و انسان ساز تشیع در طول تاریخ عامل […]

بیشتر بخوانید...

تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تأکید بر خطوط انتقال انرژی…

تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تأکید بر خطوط انتقال انرژی… چکیده ژئوپلیتیک منطقه خزر با منابع سرشار نفت وگاز و موقعیت برجسته انتقال انرژی به عنوان محور اصلی قدرت، جایگاه ویژه ای در بازی های بین المللی یافته است. منطقه ژئوپلیتیک خزر هویت جدید خود را بعد از فروپاشی شوروی به […]

بیشتر بخوانید...

تأثیر سیاست همسایگی اتحادیه اروپا بر امنیت و توسعه ی کشورهای ایران و عراق در صورت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا…

تأثیر سیاست همسایگی اتحادیه اروپا بر امنیت و توسعه ی کشورهای ایران و عراق در صورت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا… چکیده پژوهش جاری، پیامدها و تأثیرات سیاست همسایگی اتحادیه اروپا را بر توسعه و امنیت دو کشور ایران و عراق، در صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می­دهد. با توجه به […]

بیشتر بخوانید...

تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا…

تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا… چکیده در دهه های اخیر، کشورهای جنوب شرق آسیا به میزانی از رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافته اند که می تواند، الگویی برای دیگر کشورهای جهان سوم در حال توسعه باشد. تجربه ی توسعه ی کشورهای فوق به ویژه از دهه ۱۹۹۰ […]

بیشتر بخوانید...