09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: فیزیک

بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک…

بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک… فهرست مطالب فهرست مطالبهشت چکیده۱ پیش گفتار۲ ۰-۱ پیدایش اثر کازیمیر. ۲ ۰-۲ هدف کلی.. ۳ ۰-۳ محتوای پایان نامه. ۴ فصل اول مقدمه۷ ۱-۱ تاریخچه و مفهوم خلاء کوانتومی.. ۷ ۱-۲ نیروهای وان در والس…. ۸ ۱-۳ مفهوم نیروی کازیمیر. ۱۰ ۱-۴ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته…

بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته… چکیده در این رساله مدل های هسته ای مطرح و نقاط قوت و ضعف این مدل ها مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. همچنین واکنش هسته ای را مورد بررسی قرار دادیم. سپس با استفاده از مدل کوارک-گلوئونی، انرژی آزاد شده، […]

بیشتر بخوانید...

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی…

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی… چکیده ضریب شکست فلزات نجیبی نظیر نقره و طلا‌، تابع حساستری‌-‌‌ نسبت به دی‌الکتریک‌ها-‌ از دماست. در این کار، اثر تغییرات دما بر سطح مقطع پراکندگی نانو ذرات نقره، بررسی شد. نانو ذرات فلزی نقره‌ای کروی شکل با قطرهای۳۰،۳۵،۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ و۶۰ نانومتر تحت تابش نور با […]

بیشتر بخوانید...

بررسی واپاشی دو بتایی…

بررسی واپاشی دو بتایی… چکیده واپاشی دو بتایی فرایند ضعیفی است که بطور خود به خود دو نوترون در هسته به دو پروتون تبدیل می شوند. به منظور پایستگی بار باید دو الکترون ساتع شود. همچنین اگر عدد لپتونی پایسته باشد دو آنتی نوترینو نیز ساتع می شود. چنین فرایندی با پایستگی عدد لپتونی ( […]

بیشتر بخوانید...

امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن…

امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن… چکیده در این پایان نامه موضوع استفاده از گرافن تک لایه به عنوان ماده فعال لیزر مورد بررسی قرار گرفته است. رسانندگی الکتریکی معیاری است کهرسیدن یا عدم رسیدن به تقویت نوری را بیان می­کند. اگر رسانندگی الکتریکی منفی باشد، نشان از تقویت نوری و رسیدن به شرایط […]

بیشتر بخوانید...

بررسی و طراحی میکروسکوپ بازتاب داخلی کلی فلوئورسانسی با چیدمان منشور…

بررسی و طراحی میکروسکوپ بازتاب داخلی کلی فلوئورسانسی با چیدمان منشور… چکیده: در زمینه ی ابعاد ریز و مخصوصا مطالعات وتحقیقات بیولوژیک، میکروسکوپ ها نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز کشور ما به میکروسکوپ های با توان تفکیک بالادر این پایان نامه سعی شده تمام تکنیک های اثر سطحی با توان […]

بیشتر بخوانید...

الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه…

الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه… چکیده مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی بیان شده است و شدت پراکندگی تصحیح شده در این محیط نشان داده شده است و سپس یک ساختار تئوری برای تولید و پراکندگی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع نور از سطح ذرات با […]

بیشتر بخوانید...

بررسی و ساخت نانوسیم هاو امکان سنجی تولیدمیکرومقاومت وکوچک تر ازآن برپایه ی قالب آلومینای آندیک متخلخل وروش انباشت الکتروشیمیایی…

بررسی و ساخت نانوسیم هاو امکان سنجی تولیدمیکرومقاومت وکوچک تر ازآن برپایه ی قالب آلومینای آندیک متخلخل وروش انباشت الکتروشیمیایی… چکیده در این پایان­نامه ابتدا توضیحاتی پیرامون نانوفناوری و بررسی نظری و تولید نانوسیم­ها ارائه شده و سپس­ به بررسی نظری و تجربی مقاومت الکتریکی سیم­های ریز با اندازه­های زیر میکرومتر پرداخته­ایم. در ادامه چندین […]

بیشتر بخوانید...

افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک…

افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک… چکیده لرزه نگاری بازتابی عمومی ترین روش ژئوفیزیکی برای اکتشاف نفت و گاز است که امکان دست یابی به تصویر ساختار های زیر سطحی با استفاده از اندازه گیری های غیر مستقیم در سطح را فراهم می کند. به […]

بیشتر بخوانید...

بررسی نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپهای هیدرو‍‍‍‍ژن…

بررسی نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپهای هیدرو‍‍‍‍ژن… چکیده نظریه اختلال مکانیک آماری انتخاب مناسبی برای محاسبه معادله حالت مخلوط دوتایی در گستره وسیعی از دما و چگالی می­باشد. اجزاء تشکیل دهنده مخلوط توسط پتانسیل دو جمله­ای شامل دافعه کوتاه برد و جاذبه بلند برد exp-6 باکینگهام باهم برهمکنش می­کنند. از آنجاییکه دوتریوم […]

بیشتر بخوانید...