09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: فیزیک

بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک…

بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک… چکیده در این رساله هدف بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته­ی فلزی و جدا کننده­ی دی الکتریک است. این قبیل نانو ذرات برای کاربردهای پزشکی مانند تصویربرداری از بافت­های عمیق و فوتو دینامیک […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک…

بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک… چکیده: یکی از مقادیر خروجی اعمال تبدیلات موجک تقریب سیگنال اصلی است، که نمایش جامعی از داده­ها را به ما می­دهد. البته، این موضوع منوط به استفاده­ی صحیح از مرحله تجزیه و مرتبه تقریب آن دارد. این روند را برای تصاویر SEMلایه­های نازک تهیه شده از […]

بیشتر بخوانید...

بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین…

بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین… فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده. ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- توضیحات مقدماتی. ۳ ۱-۲- پراکندگی برانگیخته بریلوئین در فیبرهای نوری. ۴ ۱-۳- لیزر فیبر بریلوئین – بررسی اجمالی. ۶ ۱-۴- هدف این فرضیه ها. ۸ ۱-۵- تحقیقات انجام شده. ۸ فصل دوم:لیزهای فیبری […]

بیشتر بخوانید...

بررسی اثرات گرمایی و بازدیسی نیمرخ دمش بر پرتوهای خاص ماتیوگاوس، کسینوس گاوس و سهموی گاوس….

بررسی اثرات گرمایی و بازدیسی نیمرخ دمش بر پرتوهای خاص ماتیوگاوس، کسینوس گاوس و سهموی گاوس…. چکیده در این رساله، تأثیر گرما و بازدیسی نیمرخ دمش بر تولید پرتوهای خاص ماتیو-گاوس، کسینوس-گاوس و سهموی-گاوس که جزء پرتوهای خانواده هلمهولتز-گاوس هستند بررسی شده است.به منظور بررسی تأثیر گرما بر تولید پرتوهای‌ خانواده هلمهولتز-گاوس، ابتدا چگونگی توزیع […]

بیشتر بخوانید...

بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک…

بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک… فهرست مطالب فهرست مطالبهشت چکیده۱ پیش گفتار۲ ۰-۱ پیدایش اثر کازیمیر. ۲ ۰-۲ هدف کلی.. ۳ ۰-۳ محتوای پایان نامه. ۴ فصل اول مقدمه۷ ۱-۱ تاریخچه و مفهوم خلاء کوانتومی.. ۷ ۱-۲ نیروهای وان در والس…. ۸ ۱-۳ مفهوم نیروی کازیمیر. ۱۰ ۱-۴ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته…

بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته… چکیده در این رساله مدل های هسته ای مطرح و نقاط قوت و ضعف این مدل ها مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. همچنین واکنش هسته ای را مورد بررسی قرار دادیم. سپس با استفاده از مدل کوارک-گلوئونی، انرژی آزاد شده، […]

بیشتر بخوانید...

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی…

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی… چکیده ضریب شکست فلزات نجیبی نظیر نقره و طلا‌، تابع حساستری‌-‌‌ نسبت به دی‌الکتریک‌ها-‌ از دماست. در این کار، اثر تغییرات دما بر سطح مقطع پراکندگی نانو ذرات نقره، بررسی شد. نانو ذرات فلزی نقره‌ای کروی شکل با قطرهای۳۰،۳۵،۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ و۶۰ نانومتر تحت تابش نور با […]

بیشتر بخوانید...

بررسی واپاشی دو بتایی…

بررسی واپاشی دو بتایی… چکیده واپاشی دو بتایی فرایند ضعیفی است که بطور خود به خود دو نوترون در هسته به دو پروتون تبدیل می شوند. به منظور پایستگی بار باید دو الکترون ساتع شود. همچنین اگر عدد لپتونی پایسته باشد دو آنتی نوترینو نیز ساتع می شود. چنین فرایندی با پایستگی عدد لپتونی ( […]

بیشتر بخوانید...

امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن…

امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن… چکیده در این پایان نامه موضوع استفاده از گرافن تک لایه به عنوان ماده فعال لیزر مورد بررسی قرار گرفته است. رسانندگی الکتریکی معیاری است کهرسیدن یا عدم رسیدن به تقویت نوری را بیان می­کند. اگر رسانندگی الکتریکی منفی باشد، نشان از تقویت نوری و رسیدن به شرایط […]

بیشتر بخوانید...

بررسی و طراحی میکروسکوپ بازتاب داخلی کلی فلوئورسانسی با چیدمان منشور…

بررسی و طراحی میکروسکوپ بازتاب داخلی کلی فلوئورسانسی با چیدمان منشور… چکیده: در زمینه ی ابعاد ریز و مخصوصا مطالعات وتحقیقات بیولوژیک، میکروسکوپ ها نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز کشور ما به میکروسکوپ های با توان تفکیک بالادر این پایان نامه سعی شده تمام تکنیک های اثر سطحی با توان […]

بیشتر بخوانید...