09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: مهندسی دریا

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن نوع فایل:PDF تعداد صفحات :۷ سال انتشار : ۱۳۹۴ چکیده فرونشست زمین به علت بهره برداری غیر مجاز آبهای زیر زمینی یکی از خخطرات زیست محیطی شدید در بسیاری از کشورهای جهان بحساب می اید .بطوریکه به یک مشکل در سطح جهان تبدیل شده […]

بیشتر بخوانید...

مبادله آب مجازی و تاثیر آن بر روی بحران آب

مبادله آب مجازی و تاثیر آن بر روی بحران آب نوع فایل :PDF تعداد صفحات :۱۹ سال انتشار :۱۳۹۵ چکیده قرن ۴۵ قرن آب نامیده شده است.پیش بینی می شود تا سال ۴۲۴۱ تقریبا ۳٫۱ میلیارد نفر در دنیا در معرض بحران آب قرار خواهند داشت.از این میان کمتر از ۵٫۴ میلیارد نفر به آب […]

بیشتر بخوانید...

Generalized Hohenberg-Kohn theorise

Generalized Hohenberg-Kohn theorise نوع فایل :PDF تعداد صفحات :۴ سال انتشار :۱۳۹۴ چکیده In this article we have generalized the HK theorems to the added presence of a uniform magnetic field. We have considered the cases of the interaction of the magnetic field with the orbital angular momentum and proved a one-to-one relationship between the […]

بیشتر بخوانید...

کاربرد نگاشت خودسازمانده در ناحیه بندی تصاویر رنگی

کاربرد نگاشت خودسازمانده در ناحیه بندی تصاویر رنگی نوع فایل :PDF تعداد صفحات :۷ سال انتشار :۱۳۹۴ چکیده پژوهش حاضر به بررسی ناحیهبندی تصویر رنگی با استفاده از نگاشت خودسازمانده کوهونن پرداخته شده است. فضای رنگ RGB پس از انجام برخی تبدیلات میانی به عنوان بردار ورودی در فرآیند ناحیهبندی توسط شبکه عصبی SOM مورداستفاده […]

بیشتر بخوانید...

Applications of the Density Functional Theory (DFT)

Applications of the Density Functional Theory (DFT) نوع فایل :PDF تعداد صفحات :۶ سال انتشار :۱۳۹۴ چکیده This article introduces density functional theory, starting from the ground-state theory and assuming a background in quantum mechanics and statistical mechanics. We review the foundations of density functional theory (DFT) by illustrating some of its key reformulations. The […]

بیشتر بخوانید...

مدیریت آب مجازی، راهی برای برون رفت کشورها از بحران کم آبی

مدیریت آب مجازی، راهی برای برون رفت کشورها از بحران کم آبی نوع فایل:PDF تعداد صفحات :۸ سال انتشار : ۱۳۹۴ چکیده بخش کشاورزی در جهان، بزرگترین مصرف کنندهی آب میباشد. میانگین مصرف جهانی و میزان آب تخصیصیافته برای کشاورزی، ۰۷ درصد از مصرف کل منابع آبی است. امروزه شرایط جدید منابع و مصارف آب، […]

بیشتر بخوانید...

مطالعه، طراحی و آنالیز عددی عملکرد دمپینگ موج شکن های توده سنگی و موج شکن های مرکب در شرایط محیطی خلیج فارس

مطالعه، طراحی و آنالیز عددی عملکرد دمپینگ موج شکن های توده سنگی و موج شکن های مرکب در شرایط محیطی خلیج فارس نوع فایل:PDF تعداد صفحات :۹ سال انتشار : ۱۳۹۴ چکیده امروزه با پیشرفت ساخت سازههای ساحلی و بهره برداری از آنها به سبب ایجاد مناطق کم خطر دریایی، پهلو گیری شناورهای دریایی، کنترل […]

بیشتر بخوانید...

معرفی جوشکاری زیر آب

معرفی جوشکاری زیر آب معرفی جوشکاری زیر آب     شغل پر درامدی که سر از رشته های فنی و مهندسی در آورده است       درآمد این شغل با یکهفته کار مبلغی در حدود ۳۰ میلیون به بالا را برای شما در بر خواهد داشت     بعلاوه بر مزایا این شغل معایبی […]

بیشتر بخوانید...

مقایسه مدلهای مختلف آشفتگی در شبیه سازی جریان در سرریز نیلوفری و بررسی اثر تغییر طول شفت قائم بر هیدرولیک جریان

مقایسه مدلهای مختلف آشفتگی در شبیه سازی جریان در سرریز نیلوفری و بررسی اثر تغییر طول شفت قائم بر هیدرولیک جریان نوع فایل:PDF تعداد صفحات :۱۵ سال انتشار : ۱۳۹۴ چکیده سرریزها انواعی از سازه های آبی هستند که برای انتقال یا عبور آبهای اضافی و سیلاب ها از بالادست به پاییندست سدها به کار […]

بیشتر بخوانید...

مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال درآبراهه نفوذپذیر(رودخانه های فصلی)

مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال درآبراهه نفوذپذیر(رودخانه های فصلی) نوع فایل :PDF تعداد صفحات :۱۱ سال انتشار :۱۳۹۴ چکیده رگبارهای سریع در مناطق خشک در مدتی کوتاه به سیلاب سریع تبدیل شده و به علت نفوذ جریان به بستر اوج سیلاب در پایین دست کاهش می […]

بیشتر بخوانید...