09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: مهندسی مواد

رفتار خزشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانو ذرات نیتراید آلومینیوم WORD

رفتار خزشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانو ذرات نیتراید آلومینیوم WORD  فهرست مطالب  فصل اول: مقدمه۲  فصل وم: مبانی نظری تحقیق ۲-۱- مفهوم خزش۵ ۲-۲- منحنی خزشی۶ ۲-۳- تغییرات ساختاری حین پدیده ی خزش۸ ۲-۴- مکانیزم های تغییر فرم مواد۹ ۲-۴-۱- مکانیزم های تغییر فرم در دمای پائین۹ ۲-۴-۲- مکانیزم های تغییر فرم […]

بیشتر بخوانید...

تولید آلیاژ نانوساختار یوتکتیکی آلومینیوم- سیلیسیوم توسط فرآیند آلیاژسازی مکانیکی برای لحیم کاری سخت قطعات مورد استفاده در صنایع هوایی

تولید آلیاژ نانوساختار یوتکتیکی آلومینیوم- سیلیسیوم توسط فرآیند آلیاژسازی مکانیکی برای لحیم کاری سخت قطعات مورد استفاده در صنایع هوایی  کلمات کلیدی: آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم، آلیاژسازی مکانیکی، نانو ساختار،لحیم­ کاری سخت، ریزساختار، کوره مادون قرمز فصل ۱: مقدمه ۱ فصل ۲: مروریبرمنابع ۴ ۲-۱- معرفی سیستم آلومینیوم- سیلیسیوم.. ۵ ۲-۲- تعیین سیستم آلیاژی.. ۶ ۲-۳- […]

بیشتر بخوانید...

توسعه¬ی پوشش های اسپینلی Mn-Cu-O بر روی فولادهای زنگ نزن فریتی به عنوان اتصال دهنده در پیل های سوختی اکسید جامد

توسعه¬ی پوشش های اسپینلی Mn-Cu-O بر روی فولادهای زنگ نزن فریتی به عنوان اتصال دهنده در پیل های سوختی اکسید جامد  فهرست مطالب صفحه عنوان     ۸ فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . […]

بیشتر بخوانید...

تاثیر نیکل و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص کششی کامپوزیت Al-%15Mg2Si-%5Zn

تاثیر نیکل و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص کششی کامپوزیت Al-%15Mg2Si-%5Zn چکیده…..۱ فصل ۱ مقدمه ۲ ۱-۱مقدمه……….۳ فصل ۲ مروری بر منابع ۵ ۲-۱ کامپوزیتهایزمینهفلزی……..۶ ۲-۲- کامپوزیتAl-Mg2Si……..7 ۲-۳-Mg2Si…………9 2-4-نمودارفازیAl-Mg2Si………9 ۲-۵- بررسی ریزساختار Al-Mg2Si………11 ۲-۶- انجماد کامپوزیت Al-Mg2Si…..12 ۲ -۷تاثیرعواملمختلفبرخواصمتالورژیکیکامپوزیتهایAl-Mg2Si……14 ۲-۷-۱ تاثیر دمای فوق گداز………………………………………………………………………………..۱۴ ۲-۷-۲تاثیر دمای نگهداری………………………………………………………………………………….۱۷ ۲-۷-۳اصلاح ریزساختار… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد ۷۱۴۷/۱ word

تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد ۷۱۴۷/۱ word  فهرست مطالب فهرست مطالب هشت چکیده۱ فصل اول: مقدمه فصل دوم: مروری بر مطالب ۲-۱- معرفی و تاریخچه۵ ۲-۲- آستنیت باقیمانده۵ ۲-۲-۱- پایداری آستنیت۸ ۲-۳- مشخصه‌‌‌‌های سطوح کربوره‫شده۱۴ الف) ریز‌‌ساختار۱۴ ۲-۳-۱- رفتار سایشی فولاد‌‌‌‌های کربوره‫شده۱۸ ۲-۴- عملیات سردسازی و زیر […]

بیشتر بخوانید...

تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو– نانو word

تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو– نانو word فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست مطالب…. هشت چکیده…… ۱ فصل اول: مقدمه فصل دوم: مروری بر منابع ۲-۱ معرفی و تاریخچه…… ۴ ۲-۲ ترشوندگی سطوح جامد و اهمیت آن…. ۵ ۲-۳ پارامترهای آبگریزی….. ۶ ۲-۳-۱ زاویه تماس […]

بیشتر بخوانید...

بررسی فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو word

بررسی فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو word  کلمات کلیدی : ورق های فولادی، ورق های IF، شکل پذیری، منحنی های حد شکل دادن، ضریب اصطکاک  فهرست مطالب  فصل اول مقدمه۱  فصل دوم ۱-۲- فولادهای کم کربن۳ ۲-۲- پوشش ها و فولاد های مخصوص۶ ۳-۲- گالوانیزه۷ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها word

بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها word فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده ……. ۱ فصل اول: مقدمه ……. ۲ فصل دوم: مروری بر تئوری ها و تحقیقات انجام شده ۴ ۲-۱- مقدمه ……… ۴ ۲-۲- کامپوزیت ها… ۷ ۲-۲-۱- مزایای استفاده […]

بیشتر بخوانید...

بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده به دو روش لایه‏ گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلأ (VIP)

بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده به دو روش لایه‏ گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلأ (VIP)  فهرست مطالب فصل ۱- مقدمه.. ۱ ۱-۱- کلیات.. ۲ ۱-۲- اجرای پروژه.. ۶ ۱-۳- هدف از انجام تحقیق.. ۷ فصل ۲- مروری بر منابع.. ۸ ۲-۲- تعریف مواد کامپوزیتی.. […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر آبکاری الکتریکی فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی نانوساختاری word

بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر آبکاری الکتریکی فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی نانوساختاری word  کلمات کلیدی: فلزات نانوساختاری، آبکاری الکتریکی ضربانی، میدان مغناطیسی، ریخت­ شناسی پوشش.  فهرست مطالب ۱- فصل اول.. ۱ ۱-۱- مقدمه.. ۲ ۲- فصل دوم.. ۶ ۲-۱- تقسیم بندی مواد از لحاظ خاصیت مغناطیسی.. ۷ ۲-۱-۱- مواد پارامغناطیس.. ۷ ۲-۱-۲- مواد دیامغناطیس.. […]

بیشتر بخوانید...