09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: پزشکی عمومی

بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار….

بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار…. – فهرستمطالب عنوان شمارهصفحه چکیده … ۱۲-۱۳ فصلاول: کلیاتتحقیق مقدمه…… ۱۳ تاریخچه …… ۱۴-۱۳ ویژگیهای انگل… ۱۵ اصطلاحات ….. ۱۶-۱۵ طبقه بندی تک یاخته……………………………………………………… ۱۷-۱۶ تاکسونومی اپی کمپلکسا……………………………………………………… ۱۷ ساختمان اپی کمپلکسا…………………………………………………………. ۱۸ نامگذاری سارکوسیستیس……………………………………………….. ۲۱-۱۹ چرخه زندگی سارکوسیستیس……………………………………………. ۲۶-۲۳ بیماریزایی سارکوسیستیس… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

بررسی روش بی حسی ناحیه ای داخل استخوانی درسگ….

بررسی روش بی حسی ناحیه ای داخل استخوانی درسگ….  فهرست مطالب: عنوان…..صفحه چکیده:…..۱ فصل اول: طرح مسئله……۲ ۱-۱٫ بیان مسئله….۳ ۱-۲٫ مروری بر سابقه تحقییق……۵ ۱-۳٫اهداف تحقیق……۸ ۱-۳-۱٫هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………۸ ۱-۳-۲٫اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸ ۱-۴٫سؤالات و فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۹ فصل دوم:… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

بررسی تغییرات هیستومورفولوژی تمایز جنسی جنین گوسفند درسنین ۲۵ تا ۶۵ روزگی آبستنی و تغییرات هورمون تستسترون مایع آمنیوتیک…..

بررسی تغییرات هیستومورفولوژی تمایز جنسی جنین گوسفند درسنین ۲۵ تا ۶۵ روزگی آبستنی و تغییرات هورمون تستسترون مایع آمنیوتیک…..  چکیده  بررسی تغییرات هیستومورفولوژی تمایز جنسی جنین گوسفند درسنین ۲۵ تا ۶۵ روزگی آبستنی و تغییرات هورمون تستسترون مایع آمنیوتیک  مطالعات متعددی در رابطه با جنین شناسی حیوانات مختلف از جمله گربه، خرگوش، اسب، گاو، گاومیش، […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژی خون متعاقب تزریق اپیدوال خلفی داروی زایلازین در شتر تک کوهانه ایرانی….

بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژی خون متعاقب تزریق اپیدوال خلفی داروی زایلازین در شتر تک کوهانه ایرانی….  خلاصه به زبان فارسی  بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژی خون متعاقب تزریق اپیدوال خلفی داروی زایلازین در شتر تک کوهانه ایرانی  این مطالعه به منظور بررسی اثرات دوزهای مختلف زایلازین متعاقب تزریق اپیدورال و عضلانی بر روی برخی […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تغییرات التراسونوگرافیک، هورمونی، هیستوپاتولوژی و سلولهای التهابی خون در سگهای عقیم شده با تزریق گلوکونات روی خنثی درون بیضه ها…

بررسی تغییرات التراسونوگرافیک، هورمونی، هیستوپاتولوژی و سلولهای التهابی خون در سگهای عقیم شده با تزریق گلوکونات روی خنثی درون بیضه ها… خلاصه یکی از مشکلات جوامع انسانی، ازدیاد جمعیت سگها و خطرات ناشی از شیوع بیمایهای مشترک و مزاحمتهای مختلف آنها می باشد. به منظور کنترل جمعیت سگها، روشهای مختلف کنترل باروری مطرح شده است […]

بیشتر بخوانید...

بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی…

بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی…  چکیده  این تحفیق در دو بخش ، بخش اول به بررسی خوردگی بین دانه ای۱ و دیگری به خوردگی توام با تنش۲ در فولادهای زنگ نزن پرداخته شده است .اینکه پدیده حساس شدن چیست و چه عواملی […]

بیشتر بخوانید...

انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم …

انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم … خلاصه فارسی انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم دسته ای از سویه های اشریشیاکلی که قابلیت بیماری زایی در بلدرچین را ندارند اما از […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ چکیده  در یک آزمایش فاکتوریل ۳×2 با طرح پایه کاملا تصادفی تاثیر سطوح مختلف (۰،۴، و ۸ درصد) کنجاله گوار و آنزیم همی‌سل (۰و ۰۵/۰ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در رت….

بررسی تاثیر پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در رت….  چکیده  بررسی تاثیر پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در رت  امروزه جراحی­های پلاستیک از جمله پیوندهای پوستی آزاد، نقش بسیار مهمی را در درمان زخم­ها و نقایص پوستی، در انسان و حیوانات به ویژه اسب و حیوانات خانگی ایفا می­نماید. یکی از معضلات بعد […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر پروپوفول بر التیام زخم های جلدی در رت….

بررسی تاثیر پروپوفول بر التیام زخم های جلدی در رت…. چکیده  بررسی تاثیر پروپوفول بر التیام زخم های جلدی در رت  پوست ارگانی وسیع و در معرض عوامل خارجی و محیطی بوده و به واسطه تنوع در وظایف، متحمل صدمات و ضربات گوناگونی می­گردد. لذا، تمرکز بسیاری از تحقیقات در مطالعه مکانیسم ترمیم زخم و […]

بیشتر بخوانید...