09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: کارآفرینی

طرح توجیهی تولید صندلی برقی

طرح توجیهی تولید صندلی برقی طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی تولید صندلی برقی+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک روی آن […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید و بسته بندی سبزی خشک

طرح توجیهی تولید و بسته بندی سبزی خشک طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی سبزی خشک+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی فراوری روده گوسفند

طرح توجیهی فراوری روده گوسفند طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی فراوری روده گوسفند+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک روی آن […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی روغن کشی از هسته میوه ها

طرح توجیهی روغن کشی از هسته میوه ها طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی روغن کشی از هسته میوه ها+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی ریخته گری چدن

طرح توجیهی ریخته گری چدن طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی ریخته گری چدن+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک روی آن […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع پمپ

طرح توجیهی تولید انواع پمپ طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی تولید انواع پمپ+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک روی آن […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک

طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی تولید پروفیل پلاستیک+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک روی آن […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع پودر میکرونیزه

طرح توجیهی تولید انواع پودر میکرونیزه طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی تولید انواع پودر میکرونیزه+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو

طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی تولید پمپ ترمز خودرو+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید تراکتور

طرح توجیهی تولید تراکتور طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی تولید تراکتور+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک روی آن فایل پی […]

بیشتر بخوانید...