09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: کتاب ، جزوه

نمونه قرارداد مشاوره سرمایه گذاری

نمونه قرارداد مشاوره سرمایه گذاری دانلود نمونه قرارداد مشاوره سرمایه گذاری ۲ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد خدمات مشاوره ای

نمونه قرارداد خدمات مشاوره ای دانلود نمونه قرارداد خدمات مشاوره ای ۲ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد مشارکت در واردات و فروش کالا

نمونه قرارداد مشارکت در واردات و فروش کالا دانلود نمونه قرارداد مشارکت در واردات و فروش کالا ۴ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه فرم قراردادترخیص کالا

نمونه فرم قراردادترخیص کالا دانلود نمونه فرم قراردادترخیص کالا ۱ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه

نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه دانلود نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه  به منظور انجام امور حفاظت ۳ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد حمل مصالح

نمونه قرارداد حمل مصالح دانلود نمونه قرارداد حمل مصالح ۲ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ویژه خودرو

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ویژه خودرو دانلود نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ویژه خودرو ۴ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد احداث سکوی عمل آوری خرما

نمونه قرارداد احداث سکوی عمل آوری خرما دانلود نمونه قرارداد احداث سکوی عمل آوری خرما ۲ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد اجاره امور دارویی

نمونه قرارداد اجاره امور دارویی دانلود نمونه قرارداد اجاره امور دارویی ۵ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با پزوهشگران

فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با پزوهشگران دانلود فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با پزوهشگران ۷ ص فرمت word   … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...