09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: کتاب ، جزوه

نمونه فرم قراردادترخیص کالا

نمونه فرم قراردادترخیص کالا دانلود نمونه فرم قراردادترخیص کالا ۱ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه

نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه دانلود نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه  به منظور انجام امور حفاظت ۳ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد حمل مصالح

نمونه قرارداد حمل مصالح دانلود نمونه قرارداد حمل مصالح ۲ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ویژه خودرو

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ویژه خودرو دانلود نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ویژه خودرو ۴ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد احداث سکوی عمل آوری خرما

نمونه قرارداد احداث سکوی عمل آوری خرما دانلود نمونه قرارداد احداث سکوی عمل آوری خرما ۲ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه قرارداد اجاره امور دارویی

نمونه قرارداد اجاره امور دارویی دانلود نمونه قرارداد اجاره امور دارویی ۵ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با پزوهشگران

فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با پزوهشگران دانلود فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با پزوهشگران ۷ ص فرمت word   … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نمونه فرم واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی

نمونه فرم واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی دانلود نمونه فرم واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی ۷ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

نرم افزار جهت ثبت سفارش تایپ و ترجمه

نرم افزار جهت ثبت سفارش تایپ و ترجمه اطلاعات خود را ارسال کنید تا بتوانید در طول شبانه روز ۲۴ ساعته به صورت آنلاین سفارش تایپ و ترجمه دهید در صورتی که نوشته ها نامشحص است این مسیر را دنبال کنید. Control Panel>regional and languageformats>format>english(united sates)location>current colation>irankeboard and languages> choose a diaplay language>englishadministrative>change system locate>current […]

بیشتر بخوانید...

فرم قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان

فرم قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان دانلود فرم قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ۱۰ ص فرمت word  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...