دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته زنجان

دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته زنجان ۱۱ ال ۱۴ دی ماه ۹۷ با حضور شرکتهای بزرگ داخلی بصورت تخصصی برگزار خواهد شد. تلفن تماس ۰۹۱۴۱۵۲۶۳۳۵ و ۰۹۱۴۲۸۹۹۰۵۹

۱۱ ال ۱۴ دی ماه ۹۷

دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته زنجان

زنجان نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

زنجان نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان - تلفن تماس ۰۹۱۴۱۵۲۶۳۳۵ و ۰۹۱۴۲۸۹۹۰۵۹