09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: دانلود پایان نامه

بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ …

بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ … چکیده در این تحقیق برای ارزیابی سطح انرژی پتانسیل بین­مولکولی (IPS) سیستم F2-F2به محاسبه­ی ضریب دوم ویریال گاز فلوئورپرداخته­ شد. IPS­ها با استفاده از سطح نظری QCISD(T) و مجموعه پایه‌ی cc-pVTZ-augبه­دست آمده­اند. محاسبات در فاصله‌ی دمایی ۱۰۰ تا […]

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد…

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد…   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ..۱ مقدمه .۲ فصل اول :کلیات ۱-۱ گوگردزدایی …۶ ۱-۱-۱ گوگردزدایی باکتریولوژیکی …۷ ۱-۱-۲ گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی…۷ ۱-۱-۳ گوگرد زدایی به روش های شیمیایی..۸ ۱-۱-۴ گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون..۸ ۱-۱-۵ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت های ثانویه و اثرآنتی اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL. …

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت های ثانویه و اثرآنتی اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL. …  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول – کلیات ۱-۱ پیشگفتار۳ ۱-۲ اهمیت موضوع۳ ۱-۳ اهداف تحقیق ۴ فصل دوم – بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه بخش اول – گیاه شناسی ۲-۱-۱ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس…

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس… فهرست مطالب سپاسگزاری.. ‌د فهرست مطالب… ‌ه فهرست اشکال.. ‌ز فهرست جداول.. ‌ط چکیده۱ فصل اول- کلیات… ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- اهمیتموضوع. ۶ ۱-۳- اهدافپژوهش… ۱۰ ۱-۳-۱- هدف اصلی. ۱۰ ۱-۳-۲- اهداف […]

بیشتر بخوانید...

بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه…

بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه…  فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی… ۱ مقدمه.. ۳  فصل اول: کلیات ۱-۱٫ هدف از انجام پایان‌نامه.. ۶ ۱-۲٫ بیان مسأله… ۶ ۱-۳٫ ضرورت و اهمیت موضوع.. ۸ ۱-۴٫ هدف اصلی… ۱۱ فصل دوم: مروری بر متون گذشته […]

بیشتر بخوانید...

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…  عنوان صفحه  چکیده‌ی فارسی..۱ فصل اول: مقدمه ۱-۱- آلکید رزین.۳ ۱-۱-۱- ساختار شیمیایی و روشهای ساخت آلکید رزین…۴ ۱-۱-۱-۱- روش الکل‌کافت…۵ ۱-۱-۱-۲- روش اسید چرب..۶ ۱-۱-۲- مواد اولیه جهت ساخت آلکید رزین…۷ ۱-۱-۳- انواع […]

بیشتر بخوانید...

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی…

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی…  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده .. ۱ مقدمه…۲ بخش اول مطالعات کتابخانه ای..۳ ۱-۱-اهداف تحقیق…۴ ۱-۲-فرضیه ها…۴ ۱-۳-غشا…۴ ۱-۴-تقسیم بندی غشا..۵ ۱-۴-۱-تقسیم بندی بر اساس مکانیسم حاکم بر جداسازی………………………………………………..۵ ۱-۴-۲-تقسیم بندی بر اساس جنس غشا…………………………………………………………………..۵ ۱-۴-۲-۱-غشاهای پلیمری………………………………………………………………………………..۶ ۱-۴-۲-۲-غشاهای مایع……………………………………………………………………………………۶ ۱-۴-۲-۳-غشاهای… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل…

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل… چکیده تشکیل پیوند کربن-کربن در شیمی آلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از واکنش­هایی که منجر به تشکیل این پیوند می­گردد، واکنش تراکمی نووناگل می­باشد. محصولات این واکنش دارای کاربردهای گسترده­ای از جمله در صنایع دارویی، رنگ، پلیمر و . . . می­باشند. […]

بیشتر بخوانید...

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی…

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی…  فهرست مطالب   عنوان صفحه  فصل اول۱ مقدمــه، تئـوری و تاریخـچه۱ ۱-۱- پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی۱ ۱-۲- تاریخچه۳ ۱-۳- برهمکنش‎های پلیمر- مولکول الگو۴ ۱-۳-۱- قالب‎زنی کووالانسی۴ ۱-۳-۲- پلیمریزاسیون قالب‎زنی غیرکووالانسی۶ ۱-۳-۳- برهمکنش شبه […]

بیشتر بخوانید...

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای…

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای… -۱-۱ درآمدی بر نانوفناوری…۳ ۱-۱-۲ فناوری نانو در طبیعت و کاربردها…۴ ۱-۱-۳ تاریخچه ی فناوری نانو…۵ ۱-۱-۴ خواص مواد در مقیاس نانو…۶ ۱-۱-۵ انواع نانوساختارها..۷ ۱-۱-۶ نانوذارت مغناطیسی…۱۰ ۱-۱-۷ کامپوزیت ها..۱۱ ۱-۱-۸ نانو کامپوزیت ها.۱۲ ۱-۱-۹ طبقه بندی نانوکامپوزیت ها.۱۳ […]

بیشتر بخوانید...