09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: دانلود پایان نامه

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…  عنوان صفحه  چکیده‌ی فارسی..۱ فصل اول: مقدمه ۱-۱- آلکید رزین.۳ ۱-۱-۱- ساختار شیمیایی و روشهای ساخت آلکید رزین…۴ ۱-۱-۱-۱- روش الکل‌کافت…۵ ۱-۱-۱-۲- روش اسید چرب..۶ ۱-۱-۲- مواد اولیه جهت ساخت آلکید رزین…۷ ۱-۱-۳- انواع […]

بیشتر بخوانید...

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی…

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی…  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده .. ۱ مقدمه…۲ بخش اول مطالعات کتابخانه ای..۳ ۱-۱-اهداف تحقیق…۴ ۱-۲-فرضیه ها…۴ ۱-۳-غشا…۴ ۱-۴-تقسیم بندی غشا..۵ ۱-۴-۱-تقسیم بندی بر اساس مکانیسم حاکم بر جداسازی………………………………………………..۵ ۱-۴-۲-تقسیم بندی بر اساس جنس غشا…………………………………………………………………..۵ ۱-۴-۲-۱-غشاهای پلیمری………………………………………………………………………………..۶ ۱-۴-۲-۲-غشاهای مایع……………………………………………………………………………………۶ ۱-۴-۲-۳-غشاهای… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل…

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل… چکیده تشکیل پیوند کربن-کربن در شیمی آلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از واکنش­هایی که منجر به تشکیل این پیوند می­گردد، واکنش تراکمی نووناگل می­باشد. محصولات این واکنش دارای کاربردهای گسترده­ای از جمله در صنایع دارویی، رنگ، پلیمر و . . . می­باشند. […]

بیشتر بخوانید...

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی…

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی…  فهرست مطالب   عنوان صفحه  فصل اول۱ مقدمــه، تئـوری و تاریخـچه۱ ۱-۱- پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی۱ ۱-۲- تاریخچه۳ ۱-۳- برهمکنش‎های پلیمر- مولکول الگو۴ ۱-۳-۱- قالب‎زنی کووالانسی۴ ۱-۳-۲- پلیمریزاسیون قالب‎زنی غیرکووالانسی۶ ۱-۳-۳- برهمکنش شبه […]

بیشتر بخوانید...

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای…

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای… -۱-۱ درآمدی بر نانوفناوری…۳ ۱-۱-۲ فناوری نانو در طبیعت و کاربردها…۴ ۱-۱-۳ تاریخچه ی فناوری نانو…۵ ۱-۱-۴ خواص مواد در مقیاس نانو…۶ ۱-۱-۵ انواع نانوساختارها..۷ ۱-۱-۶ نانوذارت مغناطیسی…۱۰ ۱-۱-۷ کامپوزیت ها..۱۱ ۱-۱-۸ نانو کامپوزیت ها.۱۲ ۱-۱-۹ طبقه بندی نانوکامپوزیت ها.۱۳ […]

بیشتر بخوانید...

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula….

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula….   فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی… ۱  فصل اول: کلیات مقدمه… ۳ ۱-۱٫ بیان مسأله.. ۳ ۱-۲٫ ضرورت اهمیت موضوع… ۴ ۱-۳٫ اهداف… ۴ فصل دوم: مروری بر متون گذشته ۲-۱٫ خانواده کمپوزیته…۶ ۲-۲٫ مشخصات جنس بومادران………………………. ۹ ۲-۲-۱٫ رویشگاه و پراکنش­گیاه بومادران…………… […]

بیشتر بخوانید...

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر..

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر.. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده … ۱ مقدمه … ۲ فصل اول : کلیات .. ۴ ۱-۱٫ هدف اصلی تحقیق …۵ ۱-۲٫ بیان مسئله … ۵ ۱-۳٫ فرضیهتحقیق ..۷ ۱-۴٫ نوآوری تحقیق .. ۷ ۱-۵٫ پیشینه تحقیق .. ۸ ۱-۶٫ ضرورتتوجهبهمطالعاتایمنیدرایستگاهتقویتفشار گاز […]

بیشتر بخوانید...

جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی…

جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی… فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده … فصل اول:فوران و چگونگی تولیدآن در غذا و سرطان زایی اش…۱ ۱-۱ فوران چیست؟…۲ ۱-۲ شکل گیری فوران در غذا..۲ ۱-۲-۱ غذای کودک حاوی ویتامینC….4 ۱-۲-۲ معتبر سازی روش اندازه گیری…۴ ۱-۳ ارزیابی سیستم مدل […]

بیشتر بخوانید...

مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با سیلیکون کربید…

مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با سیلیکون کربید…   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فارسی..۱ مقدمه..۲ فصل اول: کلّیات تحقیق ۱-۱- بیان مسأله.. ۴ ۱-۲ – نانوفناوری…۴ ۱-۲-۱-تاریخچه فناوری نانو….۴ ۱-۲-۲-معرفی نانو فناوری…۵ ۱-۳- نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷ ۱-۳-۱-تعریف نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱-۲-۲-خلاصه ای از کاربردهای… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه…

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه… چکیده فرآیند ایزومریزاسیون در صنعت پالایشی حال حاضر، با توجه به محدودیتی که از لحاظ زیست محیطی و تاثیرات زیان بار ترکیباتی همچون بنزن، آروماتیک ها و اولفین ها بر سلامتی، اهمیت ویژه […]

بیشتر بخوانید...