09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت های ثانویه و اثرآنتی اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL. …

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت های ثانویه و اثرآنتی اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL. …  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول – کلیات ۱-۱ پیشگفتار۳ ۱-۲ اهمیت موضوع۳ ۱-۳ اهداف تحقیق ۴ فصل دوم – بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه بخش اول – گیاه شناسی ۲-۱-۱ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس…

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس… فهرست مطالب سپاسگزاری.. ‌د فهرست مطالب… ‌ه فهرست اشکال.. ‌ز فهرست جداول.. ‌ط چکیده۱ فصل اول- کلیات… ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- اهمیتموضوع. ۶ ۱-۳- اهدافپژوهش… ۱۰ ۱-۳-۱- هدف اصلی. ۱۰ ۱-۳-۲- اهداف […]

بیشتر بخوانید...

بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه…

بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه…  فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی… ۱ مقدمه.. ۳  فصل اول: کلیات ۱-۱٫ هدف از انجام پایان‌نامه.. ۶ ۱-۲٫ بیان مسأله… ۶ ۱-۳٫ ضرورت و اهمیت موضوع.. ۸ ۱-۴٫ هدف اصلی… ۱۱ فصل دوم: مروری بر متون گذشته […]

بیشتر بخوانید...

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…  عنوان صفحه  چکیده‌ی فارسی..۱ فصل اول: مقدمه ۱-۱- آلکید رزین.۳ ۱-۱-۱- ساختار شیمیایی و روشهای ساخت آلکید رزین…۴ ۱-۱-۱-۱- روش الکل‌کافت…۵ ۱-۱-۱-۲- روش اسید چرب..۶ ۱-۱-۲- مواد اولیه جهت ساخت آلکید رزین…۷ ۱-۱-۳- انواع […]

بیشتر بخوانید...

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی…

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی…  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده .. ۱ مقدمه…۲ بخش اول مطالعات کتابخانه ای..۳ ۱-۱-اهداف تحقیق…۴ ۱-۲-فرضیه ها…۴ ۱-۳-غشا…۴ ۱-۴-تقسیم بندی غشا..۵ ۱-۴-۱-تقسیم بندی بر اساس مکانیسم حاکم بر جداسازی………………………………………………..۵ ۱-۴-۲-تقسیم بندی بر اساس جنس غشا…………………………………………………………………..۵ ۱-۴-۲-۱-غشاهای پلیمری………………………………………………………………………………..۶ ۱-۴-۲-۲-غشاهای مایع……………………………………………………………………………………۶ ۱-۴-۲-۳-غشاهای… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل…

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل… چکیده تشکیل پیوند کربن-کربن در شیمی آلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از واکنش­هایی که منجر به تشکیل این پیوند می­گردد، واکنش تراکمی نووناگل می­باشد. محصولات این واکنش دارای کاربردهای گسترده­ای از جمله در صنایع دارویی، رنگ، پلیمر و . . . می­باشند. […]

بیشتر بخوانید...

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی…

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی…  فهرست مطالب   عنوان صفحه  فصل اول۱ مقدمــه، تئـوری و تاریخـچه۱ ۱-۱- پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی۱ ۱-۲- تاریخچه۳ ۱-۳- برهمکنش‎های پلیمر- مولکول الگو۴ ۱-۳-۱- قالب‎زنی کووالانسی۴ ۱-۳-۲- پلیمریزاسیون قالب‎زنی غیرکووالانسی۶ ۱-۳-۳- برهمکنش شبه […]

بیشتر بخوانید...

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای…

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای… -۱-۱ درآمدی بر نانوفناوری…۳ ۱-۱-۲ فناوری نانو در طبیعت و کاربردها…۴ ۱-۱-۳ تاریخچه ی فناوری نانو…۵ ۱-۱-۴ خواص مواد در مقیاس نانو…۶ ۱-۱-۵ انواع نانوساختارها..۷ ۱-۱-۶ نانوذارت مغناطیسی…۱۰ ۱-۱-۷ کامپوزیت ها..۱۱ ۱-۱-۸ نانو کامپوزیت ها.۱۲ ۱-۱-۹ طبقه بندی نانوکامپوزیت ها.۱۳ […]

بیشتر بخوانید...

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula….

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula….   فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی… ۱  فصل اول: کلیات مقدمه… ۳ ۱-۱٫ بیان مسأله.. ۳ ۱-۲٫ ضرورت اهمیت موضوع… ۴ ۱-۳٫ اهداف… ۴ فصل دوم: مروری بر متون گذشته ۲-۱٫ خانواده کمپوزیته…۶ ۲-۲٫ مشخصات جنس بومادران………………………. ۹ ۲-۲-۱٫ رویشگاه و پراکنش­گیاه بومادران…………… […]

بیشتر بخوانید...

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر..

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر.. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده … ۱ مقدمه … ۲ فصل اول : کلیات .. ۴ ۱-۱٫ هدف اصلی تحقیق …۵ ۱-۲٫ بیان مسئله … ۵ ۱-۳٫ فرضیهتحقیق ..۷ ۱-۴٫ نوآوری تحقیق .. ۷ ۱-۵٫ پیشینه تحقیق .. ۸ ۱-۶٫ ضرورتتوجهبهمطالعاتایمنیدرایستگاهتقویتفشار گاز […]

بیشتر بخوانید...