09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: word

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر..

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر.. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده … ۱ مقدمه … ۲ فصل اول : کلیات .. ۴ ۱-۱٫ هدف اصلی تحقیق …۵ ۱-۲٫ بیان مسئله … ۵ ۱-۳٫ فرضیهتحقیق ..۷ ۱-۴٫ نوآوری تحقیق .. ۷ ۱-۵٫ پیشینه تحقیق .. ۸ ۱-۶٫ ضرورتتوجهبهمطالعاتایمنیدرایستگاهتقویتفشار گاز […]

بیشتر بخوانید...

جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی…

جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی… فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده … فصل اول:فوران و چگونگی تولیدآن در غذا و سرطان زایی اش…۱ ۱-۱ فوران چیست؟…۲ ۱-۲ شکل گیری فوران در غذا..۲ ۱-۲-۱ غذای کودک حاوی ویتامینC….4 ۱-۲-۲ معتبر سازی روش اندازه گیری…۴ ۱-۳ ارزیابی سیستم مدل […]

بیشتر بخوانید...

مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با سیلیکون کربید…

مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با سیلیکون کربید…   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فارسی..۱ مقدمه..۲ فصل اول: کلّیات تحقیق ۱-۱- بیان مسأله.. ۴ ۱-۲ – نانوفناوری…۴ ۱-۲-۱-تاریخچه فناوری نانو….۴ ۱-۲-۲-معرفی نانو فناوری…۵ ۱-۳- نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷ ۱-۳-۱-تعریف نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱-۲-۲-خلاصه ای از کاربردهای… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه…

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه… چکیده فرآیند ایزومریزاسیون در صنعت پالایشی حال حاضر، با توجه به محدودیتی که از لحاظ زیست محیطی و تاثیرات زیان بار ترکیباتی همچون بنزن، آروماتیک ها و اولفین ها بر سلامتی، اهمیت ویژه […]

بیشتر بخوانید...

مدلسازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم…

مدلسازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم…  فهرست مطالب سپاس گزاری‌ب فهرست مطالب‌ج فهرست جداول‌ح فهرست شکل ها‌ط چکیده‌ی فصل اول: مقدمه۱ ۱-۱- مقدمه۲ ۱-۲- پیش زمینه۴ ۱-۳- بیان مسأله۷ ۱-۴- اهمیت موضوع۹ ۱-۵- اهداف تحقیق۱۵ ۱-۵-۱- هدف اصلی۱۵ ۱-۵-۲- اهداف […]

بیشتر بخوانید...

سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها…

سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ فصل اول: مقدمه و تئوری ۱-۱- کاربرد و اهمیت ایندان دیون.. ۳ ۱-۲- واکنش های چند جزئی.. ۵ ۱-۳- تهیه و سنتز ایندان دیون ها و مشتقات آن.. ۶ ۱-۳-۱- تهیه طبیعی. ۶ ۱-۳-۲- روش های سنتز آزمایشگاهی. ۷ ۱-۳-۲-۱- […]

بیشتر بخوانید...

مطالعه نظری ۸ هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو..

مطالعه نظری ۸ هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو..  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:نانوتکنولوژی۱ ۱-۱) مقدمه۲ ۱-۲) تاریخچه ی نانوتکنولوژی۲ ۱-۳) دگرشکلهای کربن۳ ۱-۳-۱) گرافیت:۳ ۱-۳-۲) الماس:۴ ۱-۳-۳) نانولوله کربنی (CNT):4 ۱-۳-۴) فولرنها:۵ ۱-۴) نانولوله ها۵ ۱-۴-۱) انواع نانولوله های تک دیواره۶ ۱-۴-۱-۱) […]

بیشتر بخوانید...

حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح…

حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح… فهرست مطالب  چکیده۱ فصل اولمقدمه و تاریخچه. ۲ ۱- ۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- تاریخچه. ۴ فصل دوممعرفی مسأله. ۱۵ ۲- ۱- معرفی مساله. ۱۶ ۲- ۲- معادلات حاکم۱۷ ۲- ۲- ۱- معادلات حاکم […]

بیشتر بخوانید...

بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ …

بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ … چکیده در این تحقیق برای ارزیابی سطح انرژی پتانسیل بین­مولکولی (IPS) سیستم F2-F2به محاسبه­ی ضریب دوم ویریال گاز فلوئورپرداخته­ شد. IPS­ها با استفاده از سطح نظری QCISD(T) و مجموعه پایه‌ی cc-pVTZ-augبه­دست آمده­اند. محاسبات در فاصله‌ی دمایی ۱۰۰ تا […]

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد…

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد…   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ..۱ مقدمه .۲ فصل اول :کلیات ۱-۱ گوگردزدایی …۶ ۱-۱-۱ گوگردزدایی باکتریولوژیکی …۷ ۱-۱-۲ گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی…۷ ۱-۱-۳ گوگرد زدایی به روش های شیمیایی..۸ ۱-۱-۴ گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون..۸ ۱-۱-۵ […]

بیشتر بخوانید...