09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: word

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل…

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل… چکیده تشکیل پیوند کربن-کربن در شیمی آلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از واکنش­هایی که منجر به تشکیل این پیوند می­گردد، واکنش تراکمی نووناگل می­باشد. محصولات این واکنش دارای کاربردهای گسترده­ای از جمله در صنایع دارویی، رنگ، پلیمر و . . . می­باشند. […]

بیشتر بخوانید...

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی…

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی…  فهرست مطالب   عنوان صفحه  فصل اول۱ مقدمــه، تئـوری و تاریخـچه۱ ۱-۱- پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی۱ ۱-۲- تاریخچه۳ ۱-۳- برهمکنش‎های پلیمر- مولکول الگو۴ ۱-۳-۱- قالب‎زنی کووالانسی۴ ۱-۳-۲- پلیمریزاسیون قالب‎زنی غیرکووالانسی۶ ۱-۳-۳- برهمکنش شبه […]

بیشتر بخوانید...

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای…

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای… -۱-۱ درآمدی بر نانوفناوری…۳ ۱-۱-۲ فناوری نانو در طبیعت و کاربردها…۴ ۱-۱-۳ تاریخچه ی فناوری نانو…۵ ۱-۱-۴ خواص مواد در مقیاس نانو…۶ ۱-۱-۵ انواع نانوساختارها..۷ ۱-۱-۶ نانوذارت مغناطیسی…۱۰ ۱-۱-۷ کامپوزیت ها..۱۱ ۱-۱-۸ نانو کامپوزیت ها.۱۲ ۱-۱-۹ طبقه بندی نانوکامپوزیت ها.۱۳ […]

بیشتر بخوانید...

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula….

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula….   فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی… ۱  فصل اول: کلیات مقدمه… ۳ ۱-۱٫ بیان مسأله.. ۳ ۱-۲٫ ضرورت اهمیت موضوع… ۴ ۱-۳٫ اهداف… ۴ فصل دوم: مروری بر متون گذشته ۲-۱٫ خانواده کمپوزیته…۶ ۲-۲٫ مشخصات جنس بومادران………………………. ۹ ۲-۲-۱٫ رویشگاه و پراکنش­گیاه بومادران…………… […]

بیشتر بخوانید...

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر..

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر.. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده … ۱ مقدمه … ۲ فصل اول : کلیات .. ۴ ۱-۱٫ هدف اصلی تحقیق …۵ ۱-۲٫ بیان مسئله … ۵ ۱-۳٫ فرضیهتحقیق ..۷ ۱-۴٫ نوآوری تحقیق .. ۷ ۱-۵٫ پیشینه تحقیق .. ۸ ۱-۶٫ ضرورتتوجهبهمطالعاتایمنیدرایستگاهتقویتفشار گاز […]

بیشتر بخوانید...

جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی…

جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی… فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده … فصل اول:فوران و چگونگی تولیدآن در غذا و سرطان زایی اش…۱ ۱-۱ فوران چیست؟…۲ ۱-۲ شکل گیری فوران در غذا..۲ ۱-۲-۱ غذای کودک حاوی ویتامینC….4 ۱-۲-۲ معتبر سازی روش اندازه گیری…۴ ۱-۳ ارزیابی سیستم مدل […]

بیشتر بخوانید...

مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با سیلیکون کربید…

مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با سیلیکون کربید…   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فارسی..۱ مقدمه..۲ فصل اول: کلّیات تحقیق ۱-۱- بیان مسأله.. ۴ ۱-۲ – نانوفناوری…۴ ۱-۲-۱-تاریخچه فناوری نانو….۴ ۱-۲-۲-معرفی نانو فناوری…۵ ۱-۳- نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷ ۱-۳-۱-تعریف نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱-۲-۲-خلاصه ای از کاربردهای… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه…

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه… چکیده فرآیند ایزومریزاسیون در صنعت پالایشی حال حاضر، با توجه به محدودیتی که از لحاظ زیست محیطی و تاثیرات زیان بار ترکیباتی همچون بنزن، آروماتیک ها و اولفین ها بر سلامتی، اهمیت ویژه […]

بیشتر بخوانید...

مدلسازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم…

مدلسازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم…  فهرست مطالب سپاس گزاری‌ب فهرست مطالب‌ج فهرست جداول‌ح فهرست شکل ها‌ط چکیده‌ی فصل اول: مقدمه۱ ۱-۱- مقدمه۲ ۱-۲- پیش زمینه۴ ۱-۳- بیان مسأله۷ ۱-۴- اهمیت موضوع۹ ۱-۵- اهداف تحقیق۱۵ ۱-۵-۱- هدف اصلی۱۵ ۱-۵-۲- اهداف […]

بیشتر بخوانید...

سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها…

سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ فصل اول: مقدمه و تئوری ۱-۱- کاربرد و اهمیت ایندان دیون.. ۳ ۱-۲- واکنش های چند جزئی.. ۵ ۱-۳- تهیه و سنتز ایندان دیون ها و مشتقات آن.. ۶ ۱-۳-۱- تهیه طبیعی. ۶ ۱-۳-۲- روش های سنتز آزمایشگاهی. ۷ ۱-۳-۲-۱- […]

بیشتر بخوانید...